© Lander Loeckx

PGO: preventieve gezinsondersteuning

Elk ketje en elk gezin verdient warme ondersteuning, van consultaties en opvoedingsadvies tot een kop koffie bij een gesprek.

Wat is dat, werken voor Ketjes in de preventieve gezinsondersteuning?

Een professional in de preventieve gezinsondersteuning in Brussel is minstens tweetalig, heeft affiniteit met de Brusselse context, is betrokken en neemt een langdurig engagement op. Hij of zij heeft een aangepaste scholing genoten, is up to date, en kent de sociale kaart van Brussel. Hij of zij is enthousiast, is een team- en samenwerkingsplayer en kan op basis van de noden van de Brusselse gezinnen projecten opzetten. Hij of zij kan zich omringen met een team van vrijwilligers.

Maar wat doet zo'n "professional in de PGO" zoal?

  • Realiseren van een warm onthaal;
  • Toeleiding van gezinnen naar het juiste aanbod;
  • Stimuleren van ontmoeting tussen opvoedingsverantwoordelijken;
  • Opvoedingsondersteuning;
  • Gezinsondersteuning;
  • Organiseren van informatiesessies voor opvoedingsverantwoordelijken;
  • Activiteiten organiseren met en voor opvoedingsverantwoordelijken;
  • En nog veel meer

Vrijwilliger voor Ketjes

Ben je geïnteresseerd om onthaalvrijwilliger te worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin? Werken in een consultatiebureau is werken aan een degelijke en kwaliteitsvolle zorg, die zo belangrijk is voor kinderen én ouders!

Ontdek of vrijwilligerswerk iets voor jou is!

© Boris Vermeersch

Huis van het Kind Brussel

Huis van het Kind Brussel werkt over heel Brussel en verbindt verschillende sectoren om gezinnen in Brussel te ondersteunen.

Huis van het Kind Brussel zet zich in voor een geïntegreerde en afgestemde dienstverlening, voor een leefomgeving waarin het goed opvoeden en opgroeien is. Huis van het Kind Brussel is er voor alle kinderen en jongeren, (aanstaande) moeders en vaders en andere opvoedingsverantwoordelijken die aansluiting zoeken bij het Nederlandstalige aanbod.

De vzw werkt hiervoor samen met partners die een aanbod hebben naar de doelgroep toe om zo maximale ondersteuning te bieden voor Brusselse gezinnen.  Voorbeelden van partners zijn onder meer i-mens, de Inloopteams, het CAW, ECK Volle maan, regioteams van Kind & Gezin,...

Het eerste fysieke huis, Huis van het Kind Nieuwland opende in de Marollen. Al snel volgden ook Huis van het Kind Noord in Schaarbeek, Huis van het Kind Anderlecht en Huis van het Kind Theodora in Jette. Achter deze gevels schuilen consultatieruimtes, wachtruimtes en polyvalente ruimtes, perfect voor opvoedingsondersteuning en verschillende spel- en ontmoetingsactiviteiten zoals. Baboes, Babyboost en KOALA. 

Vacatures Werken voor Ketjes

Overtuigd: Werken voor Ketjes is iets voor jou? Ontdek de openstaande vacatures!