Gezondheidssubsidie voor onderwijsinstellingen 2019-2020

Wilt u als Nederlandstalige school of naschoolse opvang werken aan een duurzaam gezondheidsbeleid dat de Brusselse kinderen  (en hun omgeving) warm maakt voor een gezonde levensstijl? Wilt u het gezondheidsbeleid op school verder uitwerken en specifieke acties opzetten om bijvoorbeeld de gezondheidsvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen of te versterken? De VGC ondersteunt onderwijsinstellingen hierin. Voor onderwijsinstellingen zijn de indiendata 7 juli en 25 december.


Welke onderwijsinstellingen komen in aanmerking voor subsidiëring?

De subsidie kan worden toegekend aan de volgende Nederlandstalige instellingen uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: Kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen en secundaire scholen. Het gaat om projecten tijdens de lestijd in het kader van het schoolgezondheidsbeleid, maar ook voor de naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs.

Welke thema’s komen in aanmerkingen? 

 • gezonde voeding
 • beweging
 • middelengebruik (alcohol, tabak en drugs)
 • lichaamshygiëne
 • veiligheid en eerste hulp
 • welbevinden
 • seksualiteit en relaties

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Het gezondheidsinitiatief moet minstens aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • Het verbetert het gezondheidsbeleid en sluit aan bij de specifieke context van de onderwijs –of gezinsinstelling.
 • Het overstijgt de reguliere werking.
 • Het verbetert de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitudes op het vlak van gezondheid van (jonge) kinderen en/of jongeren en hun leef- en leeromgeving.
 • Het levert bijzondere inspanningen om laagdrempelig te werken en om financiële drempels weg te werken, zodanig dat alle  kinderen deelnemen en hun ouders betrokken worden, dus ook kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen (armoedetoets)

 

In het reglement vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Komt u als Nederlandstalige school of naschoolse opvang in aanmerking voor subsidiëring, dan kan u uw subsidieaanvraag voor gezondheidsinitiatieven indienen via subsidies.vgc.be.

 

Indienperiode

-