Investeringssubsidies

Samen met onze partners willen we een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van gezondheidsvoorzieningen uitbouwen. Een kwaliteitsvolle en laagdrempelige hulp- en dienstverlening die oog heeft voor de noden van de hulpvrager staat hierin centraal.

Investeringssubsidies gezondheid

Het realiseren van een laagdrempelig en kwaliteitsvol netwerk van gezondheidsvoorzieningen gaat samen met duurzame infrastructuur.
De VGC draagt hiertoe haar steentje bij door investeringssubsidies toe te kennen aan Nederlandstalige gezondheidsvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We vragen subsidievragers om te onderzoeken of projecten ingediend kunnen worden in cofinanciering. Cofinanciering kan bijvoorbeeld via een aanvraag bij het Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, via subsidies van andere overheden of door de inzet van eigen middelen.

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Raadpleeg dan zeker de documenten in de rechterbalk.

Subsidie aanvragen?

  • Mail uw verzoek naar welzijn.gezondheid@vgc.be.
    We contacteren u zo snel mogelijk.
     
  • Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.