Investeringssubsidies

Samen met onze partners willen we een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uitbouwen. Een kwaliteitsvolle en laagdrempelige hulp- en dienstverlening die oog heeft voor de noden van de hulpvrager staat hierin centraal.

Investeringssubsidies gezondheid en welzijn

De VGC voert een beleid dat oog heeft voor de snel veranderende omstandigheden binnen de sector Welzijn en Gezondheid. Dit beleid stellen we in eerste instantie af op het Vlaams beleid zoals in de sector woonzorg en de lokale dienstencentra, de sector jeugdwelzijn en de recente evoluties binnen de sector personen met een beperking. Daarom zijn onze regels voor toekenning van subsidies voor infrastructuur maximaal afgestemd op die van de Vlaamse Gemeenschap.

Reglementering

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidiëring van uw infrastructuurwerken?

Het uitvoeringsbesluit investeringssubsidies Welzijn bepaalt een aantal concrete afspraken zoals:

 • de subsidiëringsvoorwaarden voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan initiatiefnemers binnen het beleidsdomein Welzijn en/of Gezondheid;
 • de regeling rond een aanvullende investeringssubsidie voor door de Vlaamse Gemeenschap erkende instellingen;
 • vereisten voor een aanvraagdossier voor subsidies;
 • tijdelijke overgangsmaatregelen en opheffingsbepalingen.

Subsidie aanvragen?

 • Vul dit aanvraagformulier in.
  • Digitaal: stuur het formulier naar welzijn.gezondheid@vgc.be.
  • Per post: bezorg het aan:
   Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Contacteer ons voor meer informatie. Raadpleeg de contactgegevens in de rechter balk.