Subsidies voor gezondheidsinitiatieven 2021

De VGC subsidieert initiatieven die bijdragen tot de gezondheid van de Brusselaars, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare burger. Zo investeert de VGC in een kwaliteitsvol en toegankelijk Nederlandstalige zorgaanbod. Ze ondersteunt laagdrempelige initiatieven die  inspelen op de zorgvragen van de Brusselaar.  De VGC wil hierbij een innoverend en aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie.

Het gezondheidsinitiatief situeert zich in één van de volgende sectoren: eerstelijnsgezondheidszorg, thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie en gezondheidspromotie, curatieve zorg en palliatieve zorg.

Meer informatie over andere subsidies of dienstverlening binnen de sector gezondheid

Voorwaarden

Om voor subsidiëring door de VGC in aanmerking te komen, moet uw organisatie kunnen aantonen dat het gezondheidsinitiatief betrekking heeft op een beleid over Gezondheid, dat de volgende sectoren bevat: eerstelijnsgezondheidszorg, thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie en gezondheidspromotie, curatieve zorg en palliatieve zorg.

De initiatiefnemer moet voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:
• een rechtspersoon zonder winstgevend doel zijn 
• zijn maatschappelijke zetel of een correspondentieadres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 
• een Nederlandstalige werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelen
• tegemoet komen aan de noden op het vlak van gezondheidszorg of gezondheidspromotie en preventie die specifiek zijn voor de Brusselse context

Daarnaast moet de initiatiefnemer kunnen aantonen dat het gezondheidsinitiatief voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden:
• Het beoogt een kwaliteitsvolle Nederlandstalige werking met als doel de gezondheid van de Brusselse inwoners te bevorderen en de gezondheidsongelijkheden te verminderen.
• Het heeft een inclusieve laagdrempelige werking met aandacht voor kansengroepen.
• Het bevordert de intersectorale samenwerking.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u  in het reglement  en de verordening of neem contact met ons op. Raadpleeg de contactgegevens in de rechterbalk.

Indienperiode

15-02-2021
-
01-01-2022