Subsidie kadervorming jeugdwerkbegeleiders (organisaties): 2023

Begeleiders, of toekomstige begeleiders, van Brusselse jeugdwerkinitiatieven die kadervorming volgen om een betere jeugdwerker te worden, kunnen een groot deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen van de VGC-jeugddienst.

Wat is kadervorming?

Met kadervorming bedoelen we activiteiten om vaardigheden, technieken en inzichten op te doen die nodig en nuttig zijn voor (toekomstige) begeleiders van Brusselse jeugdwerkinitiatieven. Deelnemers aan de kadervorming zijn dus begeleiders van jeugdwerkinitiatieven die door de VGC erkend (jeugdbewegingen, jeugdateliers, jeugdclubs etc.) of georganiseerd worden (bv. speelpleinen).

Welke (kader)vorming komt in aanmerking?

  • Deelname aan kadervorming erkend door de Vlaamse Gemeenschap die leiden tot een attest in het jeugdwerk
  • Deelname aan kadervorming van door de Vlaamse Gemeenschap erkende vormingsinstellingen
  • Deelname aan andere initiatieven die door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend zijn als kadervorming

Alle bepalingen vindt je in het reglement voor de ondersteuning van kadervorming in het jeugdwerk.

Willen je leden of vrijwilligers kadervorming volgen?

Willen de leden of vrijwilligers van je organisatie graag kadervorming volgen om een betere jeugdwerker te worden? Moedig hen dan zeker aan en maak samen de nodige afspraken:

  • de inschrijving vervolledigen;
  • uitzoeken wie er nog deelneemt;
  • het vervoer regelen;
  • of je gemeente een subsidie geeft;
  • of je mutualiteit een tussenkomst kan toekennen;
  • hoe je uit de kosten komt;
  • ...

Bezorg ons uiterlijk op 31 maart de lijst van leden of vrijwilligers van je organisatie die het kalenderjaar ervoor kadervorming hebben gevolgd.
Voor deze dienstverlening krijgt je vereniging een subsidie ter waarde van maximum 90 % van de deelnamekosten.

Lees de verordening voor het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en download het reglement voor meer informatie.

 

Indienperiode

05-03-2024
-
01-04-2024