Subsidie voor vakantie-initiatieven jeugd: 2024

De VGC-jeugddienst ondersteunt jeugdwerkinitiatieven die een vakantieaanbod ontwikkelen met de klemtoon op continuïteit en kwaliteit en waarbij deelnemers door middel van gevarieerde activiteiten van spel en ontspanning een aangename tijd beleven in een Nederlandstalige omgeving.

Deze subsidie richt zich op vakantie-initiatieven. Dit aanbod is er voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakantie, waaronder begrepen wordt: krokus, Pasen, zomer, herfst en Kerst.

Dit reglement is de weergave van de reglementering vastgelegd bij verordening nr.11-02 van 20 januari 2012 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid* van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en collegebesluit 20112012-0258 van 1 februari 2012 houdende de uitvoering van deze verordening.

Meer info?

Je vindt alle info terug in het subsidiereglement.

Subsidieaanvragen moeten ten laatste op 31 januari via het subsidieloket worden ingediend.

De jeugddienst maakt begin januari automatisch een dossier aan voor organisaties die het voorbije jaar een subsidie voor jeugdvakantie-initiatieven hebben ontvangen.

Hebben jullie vorig jaar geen subsidie ontvangen en willen jullie dit jaar wel een aanvraag doen?
Neem dan contact op via jeugddienst@vgc.be.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-jeugddienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.

Download het themalogo Jong in Brussel.

Indienperiode

08-01-2024
-
31-01-2024