Subsidies kadervorming voor begeleiders of toekomstige begeleiders

Begeleiders, of toekomstige begeleiders, van Brusselse jeugdwerkinitiatieven die kadervorming volgen om een betere jeugdwerker te worden, kunnen een groot deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen van de VGC Jeugddienst.

Wat is kadervorming

Wat is kadervorming?

Met kadervorming bedoelen we activiteiten om vaardigheden, technieken en inzichten op te doen die nodig en nuttig zijn voor (toekomstige) begeleiders van Brusselse jeugdwerkinitiatieven. Deelnemers aan de kadervorming zijn dus begeleiders van jeugdwerkinitiatieven die door de VGC erkend (jeugdbewegingen, jeugdateliers, jeugdclubs etc.) of georganiseerd worden (bv. speelpleinen).

Welke (kader)vorming komt in aanmerking?

 • Deelname aan kadervorming erkend door de Vlaamse Gemeenschap die leiden tot een attest in het jeugdwerk
 • Deelname aan kadervoming van door de Vlaamse Gemeenschap erkende vorminginstellingen
 • Deelname aan andere initiatieven die door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend zijn als kadervorming

Alle bepalingen vindt u in het reglement voor de ondersteuning van kadervorming in het jeugdwerk.

Aanvragen

U bent nog niet actief in het Brusselse jeugdwerk

 • U zorgt zelf voor al het papierwerk en bewijsstukken:
  • vul bijgevoegd aanvraagformulier in;
  • voeg een bewijs van betaling en deelname toe en een attest waaruit blijkt dat u de vorming met succes hebt gevolgd (al deze onderdelen vindt u terug op het document "Bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk");
  • stuur alles naar de VGC jeugddienst: E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.
 • U kunt 2/3 van uw deelnamegeld terugbetaald krijgen.
   

U bent al actief in het Brusselse jeugdwerk

 • Meld aan uw hoofdleiding, stadswerker of begeleidende beroepskracht dat u kadervorming wil volgen. Hij of zij zal samen met u de nodige afspraken maken:
  • de inschrijving vervolledigen;
  • uitzoeken wie er nog deelneemt;
  • het vervoer regelen;
  • of uw gemeente een subsidie geeft;
  • of uw mutualiteit een tussenkomst kan toekennen;
  • hoe u uit de kosten komt;
  • etc. 

Voor deze dienstverlening krijgt uw vereniging een subsidie ter waarde van maximum 90 % van de deelnamekosten.

Reglementering

De VGC geeft subsidies voor kadervorming op basis van onderstaand reglement.

Lees de verordening voor het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en download het reglement voor meer informatie.