Werkingssubsidie voor lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven: 2022-2023

De VGC-jeugddienst ondersteunt Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die als doel hebben voor de jeugd de kansen op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

De VGC-jeugddienst maakt bij ‘lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven’ een onderscheid tussen:

  • een regionale jeugdvereniging als samenwerkingsverband van lokale jeugdverenigingen die wordt geleid door een kern van vrijwilligers en die een onderdeel is van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging.
  • een lokaal en/of regionaal jeugdwerkinitiatief dat louter voor de jeugd een aanbod organiseert. Voorbeelden zijn gemeenten, gemeenschapscentra, culturele organisaties,...

De VGC subsidieert het door hen ontwikkelde jeugdaanbod op basis van het aantal activiteiten of dagen en leden.

Regionale jeugdverenigingen krijgen een bijkomende subsidie op basis van het aantal lokale verenigingen die ze overkoepelen.

Lokale en/of regionale jeugdwerkinitiatieven die in specifieke wijken werken met kansengroepen krijgen een extra financiële stimulans.

Meer info?

Je vindt alle info terug in het subsidiereglement.

Subsidieaanvragen moeten ten laatste op 5 november via het subsidieloket worden ingediend.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-jeugddienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het themalogo Jong in Brussel.

Indienperiode

07-06-2022
-
05-11-2022