Werkingssubsidie voor lokale jeugdverenigingen: 2019-2020

De VGC-jeugddienst ondersteunt Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die als doel hebben voor de jeugd de kansen op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

De lokale jeugdverenigingen zijn verenigingen die activiteiten organiseren voor en door kinderen en jongeren en die geleid worden door vrijwilligers.

De VGC subsidieert het door hen ontwikkelde jeugdaanbod op basis van het aantal activiteiten en leden.
Verenigingen die in specifieke wijken werken met kansengroepen krijgen een extra financiële stimulans.

Meer info?

Je kan het volledige subsidiereglement in de rechtermarge terugvinden.

Subsidieaanvragen moeten ten laatste op 5 november via het subsidieloket worden ingediend.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-jeugddienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC. Download het Jeugd-N-Brussellogo.

Indienperiode

04-09-2019
-
05-11-2019