Werkingssubsidie voor lokale jeugdverenigingen: 2023-2024

De VGC-jeugddienst ondersteunt Brusselse Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die op regelmatige basis activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Met als doel de kansen voor de jeugd op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.


Deze subsidie richt zich op de lokale jeugdverenigingen. Lokale jeugdverenigingen zijn verenigingen die activiteiten organiseren voor en door kinderen en jongeren en die geleid worden door vrijwilligers.

De VGC subsidieert het door hen ontwikkelde jeugdaanbod op basis van het aantal activiteiten en leden.
Verenigingen die in specifieke wijken met kansengroepen werken, krijgen een extra financiële stimulans.

Meer info?

Je vindt alle info terug in het subsidiereglement. 

Subsidieaanvragen moeten ten laatste op 5 november via het subsidieloket worden ingediend.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-jeugddienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download het themalogo Jong in Brussel.

Indienperiode

16-09-2023
-
05-11-2023