MOS: milieuzorg en duurzame ontwikkeling op school

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van uw school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS richt zich op basis- en secundaire scholen.

Een school kan met MOS rekenen op:

 • Begeleiding op maat
  De MOS-begeleider werkt in samenspraak met de leerkrachten en de omgeving om te onderzoeken wat er werkt voor de school. De MOS-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school. Bekijk hier de verschillende mogelijkheden waarbij MOS Brussel uw school kan ondersteunen.
  In 2017 werd gestart met klimaattrajecten.
 • Informatie en inspiratie
  MOS informeert en inspireert, via nieuwsbrief en website, over het ruime aanbod aan milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Brussel.
 • Vorming
  MOS organiseert netwerkmomenten om scholen de kans te geven om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig zijn er vormingen, zowel algemene als op maat van individuele scholen.


MOS focust op:

 • Leerlingenparticipatie: elke MOS-actie begint met de actieve betrokkenheid van leerlingen.
 • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij de werking.
 • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
 • Beleving: MOS is een leerproces met een concreet resultaat voor ogen. En die resultaten zet MOS regelmatig in de kijker.
   

Registreren als MOS-school

Wilt u graag gebruikmaken van het MOS-aanbod? Registreer uw school dan als MOS-school op de Groene Kaart. Dat kan op www.mosvlaanderen.be. In ruil verwachten we jullie engagement om bij te dragen tot een duurzame wereld.

Na registratie maakt uw school deel uit van de maatschappelijke MOS-beweging.

Voor MOS-scholen zijn er schoolbordlogo’s, het digitale MOS-icoon en de MOS-schoollogo’s. Deze communicatietools staan op de MOS-website. Op die manier kunnen MOS-scholen duidelijk maken dat ze werken aan milieuzorg en duurzame ontwikkeling.

Een stapje verder: Eco-schools

MOS behoort tot een wereldwijd netwerk van scholen die zorg voor het milieu en duurzaamheid nastreven.  Zin om de school te profileren als (internationale) Eco-School? Spreek de MOS-begeleider aan en registreer je voor het tweejarig traject!

Klimaattraject

Neem deel aan het klimaattraject van MOS en maak uw leerlingen bewust van de klimaatverandering en de impact die zij kunnen hebben op de CO2-uitstoot. De Brusselse MOS-begeleider helpt uw school bij het uitstippelen van een doordacht tweejarig leertraject in de verschillende vakgebieden. Via het klimaattraject speelt uw school in op vernieuwingen in het onderwijs en bereikt u heel wat eindtermen en VOETen. Zowel scholen die nog maar pas starten met een klimaatwerking, als scholen die een stapje verder willen gaan, kunnen beroep doen op ondersteuning van MOS. Op www.mosvlaanderen.be staan voorbeelden van klimaattrajecten.

VGC-subsidies

Ook andere werkingen van de VGC zetten in op duurzame scholen:


Meer informatie en contact


MOS is een initiatief van de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving), de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.