Andere subsidies

Voor specifieke thema's zijn er andere subsidiekanalen, zowel binnen als buiten de VGC.

  • Via het  initiatief Kunstenaars in de klas wil de VGC kansen geven aan kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Brussels secundair onderwijs en kunst een plaats te geven binnen de schoolmuren en -uren.
     
  • VGC-subsidies voor producties binnen de beeldende kunsten of de podiumkunsten (maar georganiseerd buiten de lesuren en buiten klasverband) kunt u terecht bij amateurkunsten/sociaal-cultureel werk
     
  • Subsidies voor schoolprojecten rond afvalpreventie, energie, duurzame consumptie, duurzame voeding en moestuin, geluidshinder, biodiversiteit en natuur kan u bij Leefmilieu Brussel-BIM aanvragen. Opgelet: voor de subsidiëring van deze projecten richt u zich altijd eerst tot de Brusselse begeleider Milieuzorg op School (MOS) 
     
  • Subsidies voor cultuurprojecten op school vraagt u aan bij CANON Cultuurcel van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming