BuitenSpel: subsidie voor een uitdagende speelplaats

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen subsidie van de VGC krijgen om de speelplaats in te richten tot een kindvriendelijke, creatieve omgeving, tot een ruimte waar kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven.

Waarom?

Via het project 'Buitenspel' kunnen scholen een subsidie van maximaal 100.000 euro aanvragen. Daarmee steunt de VGC uw school bij de (her)aanleg van de speelplaats. In ruil verwacht de VGC onder andere dat scholen een visie ontwikkelen over hun speelplaatswerking.

Waarom? De speelplaats van een school kan, naast een uitdagende speelomgeving, ook een krachtige leeromgeving zijn, waar brede competenties worden aangesproken en ontwikkeld. De ideale speeltijd biedt zowel ruimte voor rust en gesprek, als voor een explosie van energie. Daarvoor is een veelzijdige speelplaats nodig waar veel te ontdekken, te beleven, te verkennen en te creëren valt.

Neem een kijkje op onze resultatenpagina's op www.onderwijsinbrussel.be.  

Indienperiode

18-04-2018