KLAS in ACTIE: Subsidie voor educatieve activiteiten van scholen en partners 2022-2023

Basisscholen en secundaire scholen die samen met partners extra kwaliteitsvolle activiteiten organiseren om leerplan- of ontwikkelingsdoelen te bereiken, kunnen hiervoor een subsidie van de VGC krijgen. De activiteiten moeten kaderen binnen bepaalde thema’s, én georganiseerd worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook meerdaagse uitstappen die plaatsvinden binnen de landsgrenzen kunnen aan bod komen.

Voor wat en voor wie?

De KLAS in ACTIE-subsidie is voor volgende leeftijdsgroepen

  • kleuters uit de derde kleuterklas
  • leerlingen uit alle leerjaren van de lagere school
  • leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs
  • leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs als het gaat over activiteiten i.v.m. studiekeuze
  • of vergelijkbare groepen van het buitengewoon onderwijs

De thema’s zijn studiekeuze, burgerschapseducatie, mediawijsheid, ondernemerschap, STE(A)M, milieueducatie en cultuureducatie. Ook meerdaagse uitstappen die plaatsvinden binnen de landsgrenzen kunnen aan bod komen. Taalstimulering is een belangrijk element van elke activiteit.

Rechts op deze pagina kunt u het volledige subsidiereglement lezen.

Indienperiode

07-06-2022
-
23-09-2022