KLAS in ACTIE: Subsidie voor educatieve activiteiten van scholen samen met partners 2024-2025

Basisscholen en secundaire scholen die samen met partners extra kwaliteitsvolle activiteiten organiseren om leerplan- en/of ontwikkelingsdoelen te bereiken, kunnen hiervoor een subsidie van de VGC krijgen. De activiteiten moeten kaderen binnen bepaalde thema’s, én georganiseerd worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook meerdaagse uitstappen die plaatsvinden binnen de landsgrenzen kunnen aan bod komen.

Voor wat en voor wie?

Klas in Actie subsidieert educatieve initiatieven die de school samen met een of meerdere externe partners uitvoert.
De activiteiten moeten plaatsvinden binnen de lesuren en alle leerlingen van een klas of leerlingengroep moeten deelnemen.

De Klas in Actie-subsidie is voor volgende klasgroepen:

  • kleuters (van onthaalklas t.e.m. derde kleuterklas)
  • leerlingen uit alle leerjaren van de lagere school
  • leerlingen van het secundair onderwijs (eerste, tweede én derde graad)
  • of vergelijkbare groepen van het buitengewoon onderwijs

De Klas in Actie-subsidie is er voor activiteiten binnen de thema’s studiekeuze, burgerschapseducatie, mediawijsheid, ondernemerschap, STE(A)M, milieueducatie, cultuureducatie en sporteducatie. Ook meerdaagse uitstappen mogen met Klas in Actie-middelen ondersteund worden.

Basisregel is dat de activiteiten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten plaatsvinden - ook al zijn er enkele uitzonderingen op, zoals meerdaagse uitstappen in België. Taalstimulering is een belangrijk element van elke activiteit.

Rechts op deze pagina vindt u het Klas in Actie-subsidiereglement. Daar leest u wat kan (en niet kan) met de Klas in Actie-subsidie.

Indienperiode

01-06-2024
-
15-09-2024