KLAS in ACTIE: Subsidie voor educatieve activiteiten van scholen en partners 2020-2021

Basisscholen en secundaire scholen die samen met partners extra kwaliteitsvolle activiteiten organiseren om leerplan- of ontwikkelingsdoelen te bereiken, kunnen hiervoor een subsidie van de VGC krijgen. De activiteiten moeten kaderen binnen bepaalde thema’s, én georganiseerd worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor wat en voor wie?

De KLAS in ACTIE-subsidie is voor volgende leeftijdsgroepen:

  • kleuters uit de derde kleuterklas
  • leerlingen uit alle leerjaren van de lagere school
  • leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs
  • of vergelijkbare groepen van het buitengewoon onderwijs

De thema’s zijn burgerschapseducatie, studiekeuze, ondernemerschap en STE(A)M. Ook activiteiten rond milieueducatie en cultuureducatie kunnen aan bod komen, maar hier zijn beperkingen. Taalstimulering is een belangrijk element van elke activiteit.

Rechts op deze pagina kunt u het volledige subsidiereglement lezen.

KLAS in ACTIE vervangt de vroegere subsidiestroom ‘educatieve initiatieven’.

Indienperiode

15-08-2020
-
21-09-2020