Subsidie 'Talent for Teaching' 2022-2023

Secundaire scholen kunnen een subsidie krijgen als ze hun leerlingen met lestalent uit de derde graad laten proeven van het leerkrachtenberoep.

Leerlingen die extra nieuwsgierig of gemotiveerd zijn, kunnen zo ontdekken ontdekken of leerkracht worden iets voor hen is en/of krijgen zicht op welke leeftijd en/of vakgebied hen het meeste ligt.

De subsidie bevat een vrijwilligersvergoeding voor de betrokken leerlingen én een tussenkomst voor de secundaire school die leerlingen uitzendt.

Het Onderwijscentrum Brussel voorziet ondersteuning om het project uit te werken samen met de school.

Waarom deze subsidiestroom?

Het leerkrachtentekort is een grote uitdaging in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.  Vaststellingen daarbij zijn dat er weinig Brusselaars voor de klas staan en dat de doorstroom van het Nederlandstalig secundair onderwijs naar de lerarenopleiding laag is.

Het project 'Talent for teaching' stimuleert secundaire scholen om leerlingen met lestalent te laten proeven van het leerkrachtenberoep.

Zo hoopt de VGC talentvolle Brusselse jongeren te laten doorstromen naar de lerarenopleidingen en vervolgens naar het leerkrachtenberoep in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Het subsidiereglement vindt u in de rechterbalk.

Indienperiode

29-08-2022
-
15-01-2023