Subsidie voor binnenschoolse opvang 2024-2025

Nederlandstalige kleuter-, lagere en basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een subsidie krijgen van de VGC om binnenschoolse opvang te organiseren.

Opgelet! Het subsidiereglement is gewijzigd, dus ook de subsidievoorwaarden en -gebruiksmogelijkheden! 

Welke opvang komt in aanmerking?

Wat is binnenschoolse opvang?

  • Opvang die plaatsvindt in de infrastructuur van de vestigingsplaats
  • Voor de kinderen van de vestigingsplaats
  • Georganiseerd door de school of de vestigingsplaats
  • Opvang voor of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en/of tijdens lesvrije dagen

Komen niet in aanmerking

  • Opvang tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties
  • Opvang georganiseerd door Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO)
  • Opvanginitiatieven die gesubsidieerd worden als kleuteropvang met kwaliteitslabel
  • Scholen die geen ouderbijdrage vragen voor de binnenschoolse opvang

Indienperiode

31-05-2024
-
30-06-2024