Subsidie voor brede opvang van scholen 2019-2020

Nederlandstalige basisscholen in Brussel kunnen subsidie van de VGC krijgen om voor- en naschoolse opvang te organiseren.

Welke opvang komt in aanmerking?

Welke opvang komt in aanmerking?

  • Brede opvang die:
    • wordt georganiseerd door de school voor de kinderen van de school, valt onder de verantwoordelijkheid van de school en vindt voornamelijk plaats in de infrastructuur van de school
    • plaatsvindt voor of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen
    • gericht is op de brede ontwikkeling van alle kinderen van de opvang. Dat betekent dat kinderen in de brede opvang een aanbod en de nodige begeleiding krijgen om competenties te kunnen ontwikkelen;
    • aansluit bij:
      • de werking, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school;
      • de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010);
      • de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010).

Klik voor de visieteksten.

  • Activiteiten op verplaatsing 
    Activiteiten op verplaatsing komen in aanmerking voor subsidies als ze deel uitmaken van het programma van de brede opvang dat de school organiseert.

Welke opvang komt niet in aanmerking?

  • de opvang tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties
  • opvanginitiatieven op school die via andere kanalen subsidies krijgen.  Bijvoorbeeld: opvang georganiseerd door Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s)

Indienperiode

06-05-2019
-
31-05-2019