Subsidie voor capaciteitsuitbreiding van scholen

10.000 extra schoolbanken

Ondanks grote investeringen in extra schoolbanken, blijft de vraag naar Nederlandstalig basisonderwijs nog altijd groter dan het aanbod. Dat heeft zowel te maken met de demografische groei als met de kwaliteit van het onderwijs dat geboden wordt. De VGC blijft dan ook investeren in een uitbreiding van de capaciteit van het basisonderwijs. Tussen 2010 en 2019 zijn er meer dan 10.000 nieuwe plaatsen bijgekomen in die gemeenten waar de druk het grootst is.

Ook de druk in het secundair onderwijs neemt toe. De VGC werkt aan de uitbouw van drie nieuwe campussen secundair onderwijs.

Criteria

De VGC zorgt voor extra middelen, naast de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap.
Criteria die de VGC hanteert om projecten op te starten zijn:

  • dringende lokale noden
  • evenwichtige geografische spreiding
  • realiseerbaarheid van het project
  • het evenwicht tussen de netten

 

Hebt u een plan in gedachten? Meer informatie nodig?

Wilt u een dossier indienen voor capaciteitsuitbreiding? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de algemene directie Onderwijs en Vorming.