Subsidie voor de organisatie van covid 19-opvang door externe partners (15 mei - 30 juni 2020)

Basisscholen (gewoon onderwijs) die de opvang via een externe partner moeten laten verlopen omdat ze zelf of via hun IBO niet kunnen instaan voor de organisatie ervan, kunnen voor die partner een subsidie aanvragen.

Waarom en voor wie?

In de periode 15 mei tot en met 30 juni moeten basisscholen tegelijk lesgeven aan bepaalde leerjaren, én opvang verzorgen voor leerlingen van de andere leerjaren.

Scholen moeten in eerste instantie kijken of ze de opvang met eigen personeel kunnen organiseren, of samen met het IBO waarmee de school samenwerkt.

Als dit niet lukt (niet met personeel van de school, en/of de vraag overtreft de mogelijkheden van het IBO) kan een externe partner ingeschakeld worden. Ook kan de IBO bijkomende capaciteit inzetten.

De VGC stelt financiële middelen ter beschikking voor die externe schoolpartner om het ingezette personeel te vergoeden. Als er bijkomende infrastructuur moet worden gehuurd voor deze opvang, kan daar ook een tussenkomst voor gegeven worden.

Rechts op deze pagina kunt u het subsidiereglement lezen.

Indienperiode

20-05-2020
-
28-05-2020