Subsidie voor de renovatie of herinrichting van de leraarskamer

Scholen van het basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs kunnen een subsidie krijgen om de leraarskamer te renoveren of (her) in te richten.

Waarom investeert de VGC in de renovatie van de leraarskamer?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil de Nederlandstalige scholen in Brussel ondersteunen bij de (her)inrichting van de leraarskamer. Er wordt hierbij een kwaliteitsvolle, multifunctionele, brede en duurzame ontmoetingsplek gecreëerd dat het schoolpersoneel de mogelijkheid geeft om te werken, te overleggen, te pauzeren...

Het doel van een renovatie en/of herinrichting is steeds het nastreven van een verhoogde onderwijskwaliteit die gekoppeld is aan een verhoogd welbevinden en aan de extra waardering van de leerkracht.

U kan voor de renovatie van de leraarskamer steeds beroep doen op de kwalitatieve ondersteuning van FIX. Met hun ervaring kunnen zij de leraarskamer creatief inrichten en opfrissen met natuurlijke materialen. Zo bouwen ze mee aan een nieuwe, eigentijdse en moderne omgeving.

Contacteer hen via info@fixbrussel.be of telefonisch op het nummer 02 563 66 75.

Indienperiode

25-02-2022
-
31-08-2023