Subsidie voor de renovatie van de schoolrefter

Nederlandstalige scholen in Brussel (erkend door de Vlaamse Gemeenschap) van het gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen een aanvraag indienen om hun schoolrefter te renoveren.

De subsidies gelden enkel voor vestigingsplaatsen gelegen op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Waarom investeert de VGC in de renovatie van de schoolrefter?

De inrichting en uitrusting van de leef-, leer- en werkomgeving van leerlingen en leerkrachten staan in nauwe relatie met de onderwijskwaliteit en het welbevinden. Met de renovatie en herinrichting van de schoolrefters, wordt een aantrekkelijke, duurzame en gezonde plek gecreëerd om de middagpauze kwaliteitsvol te laten verlopen, en wanneer nodig ook als leer- en werkplaats te kunnen inschakelen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de Nederlandstalige scholen in Brussel aanmoedigen om werk te maken van de herinrichting van de schoolrefter, gecombineerd met een pedagogisch concept waarin gezondheid en duurzaamheid centraal staan, en gezelligheid en rust zorgen voor een groter welbevinden.

U kan voor een renovatie van de schoolrefter steeds beroep doen op de kwalitatieve ondersteuning van FIX. Met hun ervaring kunnen zij de refter creatief inrichten en opfrissen met natuurlijke materialen. Zo bouwen ze mee aan een nieuwe, eigentijdse en moderne omgeving.

Contacteer hen via info@fixbrussel.be of telefonisch op het nummer 02 523 66 75.

Indienperiode

01-04-2022
-
31-08-2023