Subsidie voor educatief aanbod voor scholen 2023-2024 ('aanbieders')

Aanbieders kunnen subsidie van de VGC krijgen voor het educatieve aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Aanbieders zijn organisaties die activiteiten ontwikkelen voor de scholen.

Welk educatief aanbod komt in aanmerking voor een subsidie?

Het educatieve aanbod dat zich richt tot de Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel.
Het aanbod sluit aan bij:

  • de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, het pedagogisch project, het taal- en ouderbeleid van de school en (indien voorhanden) de Brede Schoolwerking
  • de specifieke kenmerken van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, de grootstedelijke en de meertalige context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • de VGC-visietekst 'Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden' (25 november 2010)
  • de VGC-visietekst 'Brede School' (16 december 2010)
  • de VGC-visietekst 'Opvoedingsondersteuning' (30 juni 2011)

Klik voor de visieteksten.

Indienperiode

17-04-2023
-
15-05-2023