Subsidie voor een stimulerende leesomgeving op school

Basisscholen en secundaire scholen die willen investeren in een sterk leesbeleid en een stimulerende leesomgeving voor hun leerlingen, kunnen een subsidie van de VGC krijgen. Met deze subsidie kunnen ze leesmaterialen aankopen, maar ook andere materialen om van hun school een krachtige en motiverende leesomgeving te maken.

Voor wat en voor wie?

De subsidie is bestemd voor Nederlandstalige basis- en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs in Brussel. Met de subsidie kunnen ze

  • Leesmaterialen aankopen voor kinderen, jongeren en hun ouders (leesboeken, e-readers…)
  • Uitrustingsmaterialen aankopen om van de klas, school, speelplaats een stimulerende leesomgeving te maken (boekenkasten, zitmogelijkheden…)

Een school kan één aanvraag indienen per vestigingsplaats en dat tot eind 2021. Het is belangrijk dat de aanvraag kadert binnen een structurele aanpak van het leesbeleid.

Rechts op deze pagina kunt u het volledige subsidiereglement lezen.

Dit reglement is complementair aan het project “Leesrijk Brussel” van het Onderwijscentrum Brussel en de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van de VGC, ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap.Indienperiode

28-09-2020
-
31-12-2021