Subsidie voor energiezorg op school - oproep 2021

Nederlandstalige scholen en internaten in Brussel kunnen subsidie van de VGC krijgen om energie te besparen. Dankzij energiebesparende maatregelen moet uw school minder werkingsmiddelen aan energiekosten besteden, en krijgt u meer financiële ruimte voor de pedagogische werking. En ook het milieu is erbij gebaat.

De VGC werkt hiervoor samen met vzw FIX. De energieverantwoordelijken van FIX geven advies op maat over energiebesparingen op school. De energieploeg van FIX kan desgewenst ook bepaalde werken uitvoeren.

 

Waarom investeert de VGC in energiezorg op school?

De overheid vraagt scholen om rationeel om te springen met energie. Scholen kunnen voor financiële, technische of educatieve ondersteuning terecht bij heel wat instanties. Toch lopen veel scholen financiële ondersteuning mis, bijvoorbeeld omdat het gevraagde subsidiebedrag te laag ligt of omdat het budget bij de premie- of subsidieverlener al vroeg in het jaar is opgebruikt.

Daarom biedt de VGC een financiële tegemoetkoming aan, die het bestaande aanbod aanvult. De VGC maakt zo werk van Energiezorg op School.

Als de VGC investeert in Energiezorg op School, vraagt zij aan de scholen om daar een educatief project aan te koppelen. Het is belangrijk dat leerlingen en personeelsleden meewerken aan energiezorg.

Indienperiode

05-03-2021
-
22-05-2021