Subsidie voor energiezorg op school - oproep 2023 - deel 2 (zonnepanelen en dakconstructies)

Nederlandstalige basis- en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, internaten, de academies van het deeltijds kunstonderwijs, of hun schoolbestuur, en structurele VGC-partners met een jaaractieplan of een jaarovereenkomst van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming kunnen een subsidie van de VGC krijgen om energie te besparen. Dankzij energiebesparende maatregelen moet de school of organisatie minder werkingsmiddelen aan energiekosten besteden en krijgen ze meer financiële ruimte voor de pedagogische werking. Ook het milieu is erbij gebaat.

Binnen het regelgevend kader van de Subsidie voor energiezorg op school - oproep 2023 - deel 2 (zonnepanelen en dakconstructies) kan een schoolbestuur een aanvraag indienen voor:

  • De plaatsing van fotovoltaïsche panelen.
  • Indien noodzakelijk voor de plaatsing van zonnepanelen, de technische en structurele werken om de dakconstructie in orde te zetten.
  • Het isoleren van dakconstructies die technisch en structureel in orde zijn.

Waarom investeert de VGC in energiezorg op school?

Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de Nederlandstalige onderwijsinstellingen en hun onderwijsinternaten in Brussel om een doordacht energiebeleid te voeren. Energiewinst wordt in de eerste plaats bereikt door zuinig om te springen met energie. De subsidies voor energiebesparende maatregelen moeten er voor zorgen dat een school of internaat minder werkingsmiddelen aan energiekosten moet besteden zodat er meer financiële ruimte is voor de pedagogische werking.Zo maakt de VGC werk van Energiezorg op School.

De oproep ‘Energiezorg op School’ is voor het jaar 2023 in twee delen gelanceerd. In april werd Deel 1 gelanceerd, waarbij scholen een aanvraag kunnen indienen voor warmte-, isolatie- en verlichtingsmaatregelen. Nu wordt ook Deel 2 gelanceerd, een eenmalige oproep voor proefprojecten die zicht richt op het stimuleren van groene energie.

Met goedkeuring van het schoolbestuur kunnen alle Nederlandstalige basisscholen en secundaire scholen en academies van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel alsook de structurele VGC-partners met een jaaractieplan of een jaarovereenkomst van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming een subsidie aanvragen voor de volgende energiebesparende maatregelen:

  • Plaatsen, installatie en/of aankoop van fotovoltaïsche panelen met een energetische opbrengst die in verhouding staat tot de energienoden van de school.
  • Daktimmerwerken zoals aanpassingen aan de dakrand of goot…
  • Dakdichtingswerken zoals het plaatsen van dampschermen, afschotisolatie, plaatsen dakdichting…
  • Toebehoren zoals het plaatsen van tapgaten, noodspuwers, dekstenen, afvoerpijpen, leeflijn…
  • Isolatie van een hellend dak.
  • Isolatie van een plat dak.

De totale subsidie bedraagt maximaal 85% van de totale kostprijs, tot een maximum van 250.000 euro. Als een schoolbestuur ervoor kiest om geen zonnepanelen te plaatsen, bedraagt de subsidie maximaal 70% van de totale kostprijs, tot een maximum van 205.000 euro.

Bent u geïnteresseerd? Dien dan uiterlijk op 30 september 2023 een aanvraag in op het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be.

  

Indienperiode

01-05-2023
-
30-09-2023