Subsidie voor extra opleidingstijd van zij-instromers – afrekeningen 2023-2024

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen een subsidie aanvragen voor extra opleidingstijd voor zij-instromers die nog een pedagogisch bekwaamheidsbewijs moeten behalen en die tevens de lerarenbonus van Vlaanderen aangevraagd hebben.


Een school die de extra opleidingstijd aanvraagt, stelt die zij-instromer(s) voor de extra vrijgestelde uren aan via werkingsmiddelen. Het bedrag dat de Vlaamse Gemeenschap dan aanrekent op de werkingsmiddelen, kan de school recupereren bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Op die manier heeft de betrokken zij-instromer extra tijd om het pedagogisch bekwaamheidsbewijs te behalen, wordt het personeelslid toch volgens zijn opdrachtbreuk betaald én is de school financieel in staat een vervanger in de niet-ingevulde uren in te zetten.

Waarom deze subsidie?

Er is een groot tekort aan leerkrachten. De zij-instromers die in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen werken, zetten hun (levens)ervaring in. Maar niet iedereen heeft al een pedagogisch bekwaamheidsbewijs op zak. Dat staat hun carrièrekansen in de weg. Tegelijk biedt zo’n opleiding een meerwaarde voor de lespraktijk, o.m. aangereikte pedagogische tools, nieuwe en bredere inzichten… 

Vanaf september 2022 werd de lerarenbonus ingevoerd door de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor worden personeelsleden zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs die ingeschreven zijn in een educatieve opleiding vrijgesteld voor een 2 tot 3 prestatie-eenheden, met behoud van loon.

Om deze zij-instromers nog méér kansen te geven hun pedagogisch bekwaamheidsbewijs te halen, wil de VGC hen extra opleidingstijd bieden. Op die manier ondersteunt én waardeert de VGC de zij-instromers die een antwoord kunnen bieden op het leerkrachtentekort in de Brusselse scholen.

Het subsidiereglement vindt u in de rechterbalk van deze pagina.

Indienperiode

16-01-2024
-
15-12-2024