Subsidie voor ICT-uitrusting van basisscholen

Nederlandstalige basisscholen in Brussel kunnen subsidie van de VGC krijgen om ICT-uitrusting aan te kopen of te leasen.

Het gaat daarbij om digitale schoolborden, laptops, tablets en klein materiaal verbonden aan de installatie of randapparatuur (zoals bijvoorbeeld het aanpassen van bekabelingen voor een vlot werkende internetverbinding).

De aankopen moeten aansluiten bij de specifieke ICT-noden van de school.

Waarom deze subsidie?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zet in op de ICT-integratie in het onderwijs. De VGC ondersteunt scholen om een coherent IT- beleid te ontwikkelen. Zo krijgen alle leerlingen de kans om de elementaire basisvaardigheden inzake ICT te verwerven.

Deze ondersteuning bij de aankoop of leasing van ICT-materialen is een middel om de eindtermen beter te bereiken.

  • De leerlingen leren een pc, tablet, internet gebruiken om sneller een oplossing te vinden, informatie op te zoeken, vaardigheden te oefenen, zelfstandig te werken …
  • De technologie van digitale borden kan helpen om de leerlingen meer te engageren, te motiveren en uiteindelijk ook beter te presteren.

Op die manier draagt de VGC bij aan de ontwikkeling van datageletterdheid, mediawijsheid, IT- en informatievaardigheden bij de leerlingen.

Indienperiode

22-05-2019