Subsidie voor ICT-uitrusting van volwassenenonderwijs

De Brusselse, Nederlandstalige Centra voor Volwassenenonderwijs en het Brussels Centrum voor Basiseducatie kunnen een subsidie van de VGC ontvangen om ICT-uitrustingsmaterialen aan te kopen of te leasen, en dit binnen de volgende productgroepen:

  • Hardware-apparatuur binnen de categorieën digitale borden en laptops/Chromebooks/tablets/iPads
  • Netwerkinfrastructuur
  • ICT-accessoires zoals hoofdtelefoons, webcams…
  • Klein materiaal verbonden aan de installatie van bovenstaande apparatuur of randapparatuur, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van bekabelingen voor het vlot laten werken van de materialen

De aankoop of leasing moet aansluiten bij de specifieke ICT-noden van het centrum.

Waarom deze subsidie?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt een digisprong in het Nederlandstalige volwassenenonderwijs in Brussel. Zo wordt het leren en lesgeven in een digitale omgeving versterkt.

Met deze subsidie kunnen kunnen de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en het Centrum voor Basiseducatie (CBE) ICT-materialen aankopen of leasen. Daarmee moeten ze een motiverende, digitale leeromgeving creëren die de toegang tot digitale materialen verhoogt voor de meest kwetsbare cursisten, en nieuwe vormen van gecombineerd en geïntegreerd leren aanbieden. Zo kan ICT als een vernieuwend element op een duurzame en succesvolle manier geïntegreerd worden in de leer- en onderwijsactiviteiten. Daarmee wil de VGC de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen.

De prioritaire doelgroep bij de inzet van de materialen zijn de meest kwetsbare cursisten binnen het volwassenenonderwijs (kortgeschoolden, cursisten tweedekansonderwijs…).