Subsidie voor meertalige projecten op school 2022-2023

Nederlandstalige basis- en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs en scholen van het deeltijds kunstonderwijs in Brussel kunnen bij de VGC een subsidie aanvragen voor meertalige projecten op school.

Waarom subsidieert de VGC meertalige projecten?

De focus van de VGC is krachtig taalonderwijs Nederlands in de meertalige omgeving te stimuleren. Ze versterkt het Nederlands in en rondom de school vanuit een open en positieve houding naar andere talen.

Dit gaat hand in hand met de ambitie om de meertaligheid van alle kinderen en jongeren te bevorderen. Inzetten op die meertaligheid Nederlands, Frans en Engels in combinatie met de thuistalen, is essentieel voor de ontwikkeling van de Brusselse kinderen en jongeren. Het maakt hen sterker om te leven en te bewegen in een superdiverse samenleving en het kwalificeert hen voor later. Met deze subsidie wil de VGC scholen stimuleren om meertaligheid op school alle kansen te geven.

Scholen die projecten opzetten met als doel de meertaligheid op school te waarderen of in te zetten, komen in aanmerking voor een subsidie van maximum 2.000 EUR per vestigingsplaats. Werkt een school hierbij samen met een school van een andere taalgemeenschap, dan is dit maximum 4.000 EUR.

Meer info over meertaligheid op school en hoe die in te zetten en te waarderen, vindt u op brusselvoltaal.be.

Indienperiode

01-07-2022
-
30-11-2022