Subsidie voor ouderverenigingen 2023-2024

Ouderverenigingen van Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) krijgen voor de activiteiten die zij organiseren.

De subsidieaanvraag geldt voor het lopende schooljaar, maar is gebaseerd op een overzicht van de activiteiten van het vorige schooljaar. De oudervereniging toont aan dat zij tijdens het afgelopen schooljaar minstens drie activiteiten heeft georganiseerd.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Elke activiteit moet voldoen aan één van de volgende drie voorwaarden. Alle activiteiten samen voldoen aan minstens twee verschillende voorwaarden.

  • De activiteiten ondersteunen de ouders bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. 
  • De activiteiten versterken de sociale netwerken van ouders.
  • De activiteiten helpen de school in een betere begeleiding en toeleiding van ouders naar initiatieven van leer-en opvoedingsondersteuning.

Indienperiode

15-09-2023
-
15-11-2023