Oproep 'Diploma door opleiding en ervaring in de kinderopvang'

De Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkten samen een project uit waarbij aspirant-kinderbegeleiders aan de slag kunnen in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel en tegelijk een opleiding tot kinderbegeleider volgen.  

Via deze oproep kunnen organisatoren kinderopvang baby’s en peuters een aanvraag indienen om een praktijkcentrum te worden waar deze aspirant-kinderbegeleiders terechtkomen. Organisatoren die geselecteerd worden, ontvangen een geco-premie – voor de tewerkstelling, en een subsidie voor de opleiding en omkadering van de aspirant-kinderbegeleiders.

Hoe doe je een aanvraag?

 • Vul het aanvraagformulier in de rechterkolom van deze webpagina in. Vul daarnaast ook het aanvraagformulier voor gesubsidieerde contractuelen in, eveneens te vinden in de rechterkolom van deze webpagina, in. 

 • Verstuur beide aanvraagformulieren uiterlijk om 6 november 2023 om 11u59 ingevuld en ondertekend naar gezin@vgc.be.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen van deze oproep worden beoordeeld op 5 punten.  

De scoring gebeurt door een jury van 3 VGC-medewerkers, volgens de volgende puntenschaal: 

 • De organisator geeft een niet-afdoende invulling aan dit criterium (0 punt) 

 • De organisator geeft op afdoende wijze invulling aan dit criterium en biedt één of enkele elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (0,5 punt)

 • De organisator geeft op overtuigende wijze invulling aan dit criterium en biedt meerdere elementen die als een meerwaarde worden beschouwd (1 punt) 

Voor criteria die gewogen worden op 2 punten, wordt deze puntenschaal verdubbeld. 

De criteria toetsen allen het beleidsvoerend vermogen van de organisator, zoals in artikel 13/0 van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013. Deze oproep focust op volgende subcriteria: 

 • Duidelijk leiderschap, met een gestructureerde werkomgeving, waar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk worden toebedeeld en waarbij de organisator ervoor zorgt dat alle medewerkers minstens de geïntegreerde aanpak kennen en toepassen (2 punten) 

 • Een geïntegreerde aanpak van al de volgende thema’s: 

  • omgang met de kinderen en de gezinnen (1 punt) 

  • personen die in de kinderopvanglocatie werken (1 punt) 

  • organisatorisch management (1 punt) 

De rangschikking van de aanvragen gebeurt op basis van de scores en bepaalt de volgorde van de toewijzing van de pakketten.  
Bij gelijke scores wordt in eerste orde de aanvraag van een organisator die nog niet met een andere aanvraag hoger in de rangschikking voorkomt, hoger geplaatst. 
In tweede orde, krijgt een aanvraag uit een regio die nog niet of minder aan bod kwam in bovenliggende aanvragen, een hogere plaats in de rangschikking. Hiervoor geldt de regio-verdeling van Opgroeien in Brussel

 

Indienperiode

13-10-2023
-
06-11-2023