Le VGC lance un appel à ce projet, dans le cadre de Connecting Brussels, pour soutenir des actions de solidarité. Le VGC est le gouvernement néerlandophone à Bruxelles, cette page est donc uniquement en néerlandais.

The VGC is launching a project call, in the context of Connecting Brussels, to support small-scale solidarity actions. The VGC is the Dutch-speaking government in Brussels, so this page is only in Dutch.

De VGC lanceert een projectoproep, in het kader van Connecting Brussels, om kleinschalige solidariteitsacties te ondersteunen. Initiatieven van burgers, verenigingen en organisaties, gericht op het stimuleren van verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid en isolement, kunnen via deze oproep een financiële ondersteuning krijgen.

De coronacrisis heeft een grote impact op veel mensen. Heel wat Brusselaars voelen zich geïsoleerd, en dat zijn heus niet enkel ouderen of mensen met een zwakke gezondheid.
Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode. Want wie de andere helpt, helpt ook zichzelf. Er zijn voor anderen draagt bij tot je verbondenheid met anderen.

Heb jij ideeën die:

  • eenzaamheid en sociaal isolement van Brusselaars tegengaan;
  • inzetten op dialoog, ontmoeting en solidariteit tussen Brusselaars met verschillende
    achtergronden en noden;
  • en/of de herkenbaarheid en verbondenheid van Brusselaars versterken in moeilijke
    tijden?

Dien dan jouw project in. Maak gebruik van deze subsidie om elkaar bij te staan en om er voor elkaar te zijn. Laat ons in deze moeilijke periode van Brussel een warme en solidaire stad maken.

Hoeveel mag ik maximaal vragen?

Het maximumbedrag per project is 5.000 euro.

Wanneer mag ik indienen?

Deze projectoproep is gericht op de specifieke noden tijdens de COVID-19-crisis. De projectoproep geldt voor projecten in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Deze oproep is momenteel afgerond. Indienen is niet meer mogelijk.

Nog vragen?

Stel ze gerust via mail: samenleven.diversiteit@vgc.be
Of bel naar 02 563 06 34.
We zijn bereikbaar elke werkdag van 9.30 tem 17.30 uur.