Inspiratietraject: Superdiversiteit in Brussel

Elkaar inspireren

In het voorjaar van 2019 organiseerde de VGC een inspiratietraject rond superdiversiteit in Brussel. Met dit initiatief wilde de VGC haar brede netwerk in Brussel inspireren en bevragen rond samen werken en leven in superdiversiteit. Brussel is al geruime tijd een stad waar de meerderheid van de stadsbewoners een minderheid is. Het is een labo voor superdiversiteit, waarin heel veel ervaring is opgebouwd, maar waarin zich ook blijvende uitdagingen stellen voor professionals en burgers.

Hoog tijd dus om expertise uit te wisselen, om sterke praktijken te delen, om elkaar te inspireren en om extra noden te verkennen. De VGC wil zo werken aan een gedeeld kader rond superdiversiteit in Brussel.

Van elke onderdeel zijn de presentaties beschikbaar.

Sessie 1: Kick Off

Deze sessie vormde de start van het traject, met een brede analyse en een aanzet voor een actuele visie.
Dirk Geldof, auteur van het boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’, gaf een inleiding over superdiversiteit en mogelijke scenario’s. Daarna was er een panelgesprek met als centrale vragen: Wat zijn de uitdagingen? Welke keuzes zijn nodig om actief om te gaan met de superdiverse realiteit in Brussel?

Op het programma stond:

 • Keynote door Dirk Geldof (Universiteit Antwerpen, Odisee en auteur van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.’).
  Hij gaf een inleiding over superdiversiteit en de uitdagingen en kansen in Brussel.
 • Panelgesprek samen met Saloua Berdai, onderzoekster VUB en Erasmushogeschool, Meron Knikman, adjunct-directeur Minderhedenforum, Gunther Van Neste, directeur Huis van het Nederlands en voorzitter van de VGC-adviesraad die werkt rond samenleven en diversiteit. Moderator: Yasmina El Messaoudi 
Inspiratietraject Dirk Geldof
© Raisa Vandamme

Sessie 2: werken in superdiversiteit

Welke zijn de succesfactoren om als organisatie effectief te kunnen werken in een superdiverse context? Welke mindshift is hiervoor nodig? Startpunt zijn ervaringen van professionals uit de Brusselse praktijk. We maakten samen een stand van zaken op en onderzochten waar bijkomende acties nodig zijn.

Op het programma stond:

 • Verhalen uit de praktijk door Sven Moens (school Paviljoen), Linda Struelens (Eva vzw) en Jan Wallyn (Zinnema). Inleiding.
 • Experten reflecteren over de praktijk.
  Welke factoren leiden tot succes? Samen met Houssein Boukhriss, trainer/consultant diversiteitsmanagement en interculturele communicatie met meer dan 35 jaar ervaring, Trainingsbureau Trace bvba;Hans Bellaart, directeur Tamam Training & Advies en senior onderzoeker diversiteitsvraagstukken bij Kennisplatform Integratie & Samenleving (NL);Hanan Challouki, marketeer en oprichter Allyens / Mvslim.com
 • Speeddate met organisaties die expertise bieden op het vlak van diversiteit
 • Lasso vzw, Agentschap Integratie en Inburgering, Actiris, Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, Onderwijscentrum Brussel, Ella vzw, Studio Sesam
 • Praktijktafels
 • Deelnemers wisselen zowel de leervragen als de succesfactoren uit van de eigen praktijk
Inspiratietraject workshop
© Raisa Vandamme

Sessie 3: verbondenheid in superdiversiteit

Superdiversiteit doet nieuwe, maar ook complexere sociale relaties ontstaan. Het vraagt een waarderende benadering van verschil, maar ook verbondenheid en solidariteit. Wat zeggen de Brusselaars zelf over het samenleven in hun stad? Hoe kunnen organisaties bijdragen tot betekenisvolle verbinding en netwerken? Waar liggen nog kansen?

Op het programma stond:

 • Superdiversiteit doet nieuwe, maar ook meer complexe sociale relaties ontstaan. Hoe ervaren de Brusselaars dat zelf? En wat denken ze over het samenleven in hun stad? Prof. Dirk Jacobs (ULB) stelde de resultaten voor van het BruVoices onderzoek (Koning Boudewijnstichting).
 • Kunnen we bijdragen tot betekenisvolle verbindingen en netwerken in superdiversiteit? Op welke manier? Welke skills hebben we nodig? We onderzochten deze vragen samen met Ruth Soenen aan de hand van theoretische inzichten en goede praktijken.
 • Voor wie liever de praktijk ontdekte, organiseerde het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg een wijkwandeling in Kuregem
 • Workshops
 • Actieonderzoek aan de hand van cases rond deze thema’s: buurtgericht werken, sociaal isolement, schaduwwerk, bonding en bridging, polarisatie
Inspiratietraject
© Raisa Vandamme

De resultaten

Na afloop bundelen we alle resultaten en input die in het traject tot stand kwamen in een verslagboek. Dat dient als leidraad voor toekomstige ondersteuning en acties rond samenleven en diversiteit vanuit de VGC.