Plug Into Brussels: veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen.
Heb je nog vragen? Mail naar samenleven.diversiteit@vgc.be.

Wie kan een subsidie krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je voldoen aan volgende criteria:

  • een vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging zijn;
  • een maatschappelijke zetel en/of een correspondentieadres hebben in het Brussels hoofdstedelijk gewest;
  • als Nederlandstalig kunnen beschouwd worden;
  • een werking en doelpubliek hebben dat verspreid is over het geheel of een gedeelte van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Welk subsidiebedrag kan ik aanvragen?

Je krijgt maximaal 5.000 EUR per project.

Wanneer kan ik mijn project indienen?

Een dossier indienen kan doorlopend. Er zijn geen oproepdata. Het is wel belangrijk dat je ten laatste 8 weken voor de start van het project een aanvraagdossier indient.

Hoeveel tijd heb ik om mijn project uit te voeren?

Je hebt een jaar de tijd om het project te realiseren.

Kan ik mijn project verlengen?

Een projectsubsidie kan maximaal twee maal worden verlengd.

Hoeveel projecten mag ik indienen?

Per begrotingsjaar kennen we maximaal één projectsubsidie per initiatiefnemer toe. 

Voor welke kosten mag ik de subsidie gebruiken?

Je kan zowel middelen voor personeel als werking aanvragen. Je mag de projectsubsidie enkel gebruiken voor activiteiten in het kader van het project waarvoor de subsidie werd toegekend.