Projectoproep 'Verbinding'

De deadline voor deze projectoproep is voorbij. Vanaf mei vind je op deze website de geselecteerde projecten.  

Migratie, religie of levensbeschouwing, genderdiversiteit… Verschillende thema’s leiden tot botsende standpunten en tegengestelde groepen. Dat is menselijk, en hoeft niet slecht te zijn. Het wordt schadelijk als we niet meer naar elkaar kunnen luisteren. Als we in elke discussie ons opdelen in een “wij” en een “zij”. Dat kan leiden tot vervreemding en conflict in de samenleving.  
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil voor een periode van twee jaar goede praktijken ontwikkelen in het werken aan verbondenheid en het tegengaan van polarisatie.      

Merk jij ook steeds meer polarisatie in jouw omgeving, en in de bredere samenleving? Wil jij hier met je organisatie graag mee aan de slag gaan? Gaan jullie aan de slag met een innovatieve methodiek rond dialoog, hebben jullie expertise rond stereotypen en vooroordelen of het organiseren van safe en brave spaces? Wil je die verder ontwikkelen en delen? Bekijk dan zeker de projectoproep in de rechterbalk.    

 

Thema's

De projecten richten zich op één of een combinatie van onderstaande thema's:

 • het tegengaan van stereotypen en vooroordelen  

  Mensen categoriseren snel en onbewust anderen in groepen. Positieve of negatieve associaties met die groep bepalen of die ‘ander’ al dan niet naar waarde wordt geschat. Dit spontane categoriseren kan echter snel vervallen in stereotypering en het hanteren van vooroordelen en onbewust een deel worden van communicatie. Het is dus van groot belang om dergelijke natuurlijke processen kritisch te bekijken. Ze kunnen immers leiden tot afstand, spanningen of discriminatie. Het ontkrachten van stereotypen en vooroordelen kan de verbinding in de samenleving versterken.

  Projecten binnen dit thema werken op een innovatieve en interactieve manier aan het tegengaan van stereotypen en vooroordelen met als einddoelgroep de Brusselaar/bredere samenleving. Projecten binnen dit thema kunnen zich zowel op de online als offline omgeving richten.   
   
 • het stimuleren van dialoog over thema's die tot polarisatie leiden  

  In de huidige context is (des)informatie steeds beschikbaar en komen mensen soms in eensgezinde echokamers terecht. Bepaalde thema’s, zoals migratie, religie of levensbeschouwing, of genderdiversiteit verzanden zo tot conflictrijke discussies waarin de kloof steeds breder wordt. Mensen ontleren om zich te verplaatsen in het perspectief van een ander, en om kritisch te dialogeren. In plaats van het gesprek aan te gaan worden discussies ofwel ontweken, ofwel aangegaan met het doel de ander te overtuigen in plaats van te luisteren en met open blik tot verbinding te komen.

  Projectaanvragen binnen dit thema zetten in op het verdiepen van kennis over gepolariseerde thema’s, gekoppeld aan een doelgroepgerichte of sectorale aanpak. Daarin kan bijvoorbeeld ingezet worden op het aanscherpen van dialoogtechnieken over gepolariseerde thema’s, het leiden van een gepolariseerd gesprek met aandacht voor handelingsverlegenheid, het bereiken van minder makkelijk bereikbare doelgroepen ….

 • het organiseren van brave spaces

  Brave spaces bieden een veilige omgeving aan deelnemers om te leren, eerlijk en gelijkwaardig ervaringen te delen, en individueel en in groep te groeien. Deze omgevingen helpen dialoog te stimuleren, voornamelijk over complexe en mogelijks emotionele onderwerpen. Brave spaces hoeven niet comfortabel te zijn, maar werken op een constructieve manier aan het samenbrengen en begrijpen van verschillende perspectieven. Brave spaces worden vaak voorafgegaan door safe spaces, omgevingen waarin mensen veilig aan het gesprek kunnen deelnemen met anderen die dezelfde ervaring delen.

  Projectaanvragen binnen dit thema richten zich op de ontwikkeling van brave spaces rond verschillende mogelijke thema’s, mogelijks gecombineerd met de ontwikkeling van safe spaces.

Meer informatie vindt u in de projectoproep in de rechterkolom.

Indienperiode

08-01-2024
-
01-03-2024