Toegankelijke communicatie

Hoe inclusief is uw communicatie?

Wilt u communiceren met nieuwkomers, personen in armoede, anderstaligen, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen?
Wilt u een nieuw communicatieproduct of kanaal ontwikkelen voor deze doelgroepen? Of wilt u nagaan hoe u uw communicatie kunt verbeteren?

Analyseer uw communicatie of volg een vorming

Checklist screening communicatie

Checklist screening communicatie

Screen zelf uw communicatie of laat ze screenen door collega’s.
Focusgroep communicatie

Focusgroep communicatie

Leidraad voor groepsgesprek met uw doelgroep
Toegankelijk Nederlands

Toegankelijk Nederlands

Hoe past u uw teksten of gesprekken aan? Volg een vorming.

De checklist en gespreksleidraad helpen om uw communicatie te screenen op toegankelijkheid voor deze doelgroepen. Vindt uw doelgroep uw product of kanaal? Hoe betrekt u de doelgroep? De instrumenten screenen ook de vormgeving, het beeldmateriaal, het taalgebruik, en de inhoud.

U kunt deze instrumenten gebruiken bij de ontwikkeling of bij de evaluatie van uw product. Ze zijn zowel bruikbaar voor de audit van drukwerk (folders, brochures …) als van digitale communicatie (websites, nieuwsbrieven, sociale media …).

Traject om het inclusieve karakter van de VGC-communicatie te analyseren

Eric Goubin – hoofdlector, verbonden aan het onderzoekscentrum Memori van de hogeschool Thomas More Mechelen vzw – ontwikkelde beide instrumenten in opdracht van de VGC. Ze zijn het resultaat van een traject om het inclusieve karakter van de VGC-communicatiekanalen te analyseren. Het materiaal werd ontwikkeld en uitgetest in overleg met het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, het Huis van het Nederlands Brussel, het Agentschap Integratie en Inburgering - bon, en het Brussels Platform Armoede.