Dienstverlening aan speelpleinen

Zoekt u ondersteuning voor de organisatie van een speelpleinwerking op uw school? De VGC biedt, naast subsidies voor speelpleinen, een breed ondersteuningspakket aan: inhoudelijk, logistiek en administratief.

Enkele voorbeelden:

Inhoudelijke begeleiding, advies en materialen voor speelpleinteams komt van het Onderwijscentrum Brussel. Dat centrum:

  • ontwikkelt inspiratiebundels, concrete activiteiten en materialen waarmee animatoren aan de slag kunnen
  • ondersteunt en coacht speelpleinteams op maat voor, tijdens en na een speelpleinperiode

Logistieke steun voor speelpleinteams is er door de uitleen van materiaal om activiteiten te organiseren (onder meer via Uitleen van de VGC).

Administratieve steun voor de organiserende school komt vanuit het Team Speelpleinen. Dat team:

  • doet de inschrijvingen van de kinderen en jongeren
  • rekruteert mee de (hoofd)animatoren, betaalt deze uit en zorgt voor verzekering
  • zorgt voor de promotie en informatie over de speelpleinwerking: via www.vgcspeelpleinen.be, via sociale media, via ouder- en  animatorenbrochures ...