Subsidie voor speelpleinen 2024 - paas/lentevakantie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.

De speelpleinen vinden plaats in de paasvakantie en de zomervakantie. Via deze weg vraagt u subsidies aan voor een speelpleinwerking in de paasvakantie 2024 (van 2 april 2024 t.e.m. 12 april 2024)

De speelpleinwerking wil kinderen en jongeren in de eerste plaats een uitdagende, gevarieerde en leuke vakantie bezorgen. Door de speelomgeving te verbreden en te versterken creëert deze werking kansen om niet-schoolse competenties te ontwikkelen, kennisverlies tijdens vakantieperiodes tegen te gaan en ongelijkheid te verminderen. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen met een zwakkere sociaaleconomische of anderstalige achtergrond.

De school is initiatiefnemer en organisator van de speelpleinwerking. De VGC zorgt voor inhoudelijke, praktisch-organisatorische en financiële ondersteuning.

Wie kan aanvragen?

Elke Nederlandstalige school in Brussel (directie of schoolbestuur), die tijdens de paas- en zomervakantie speelpleinwerking op school organiseert, kan een subsidie aanvragen.

Ook groepen scholen die speelpleinwerking organiseren, kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.

Aanvragen van andere initiatiefnemers worden niet behandeld.

Indienperiode

21-09-2023
-
15-10-2023