Bestuurlijke ondersteuning

Clubhelpdesk

Ondervindt uw sportclub problemen bij de subsidieaanvraag, het vinden van een sportaccommodatie? Zoekt u informatie over een bepaald thema, …?

De ‘VGC-clubhelpdesk’ helpt u graag verder. Voor ondersteuning op maat kan elke Brusselse sportclub terecht bij de VGC-sportdienst.

Omschakeling naar vzw

Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor vzw’s

Om verenigingen te ondersteunen bij de omschakeling van feitelijke vereniging naar vzw-structuur, heeft de VGC-sportdienst een overeenkomst met het Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor vzw’s. Deze organisatie biedt volgende ondersteuning:

 • opmaken van de statuten;
 • opmaken uittreksel statuten voor Belgisch Staatsblad;
 • opmaken ledenregister (max 15 leden);
 • opmaken akten bestuurders (griffie en Belgisch Staatsblad);
 • opmaken akten gevolmachtigden (griffie en Belgisch Staatsblad);
 • opmaken akten dagelijkse bestuurders (griffie en Belgisch Staatsblad);
 • opmaken akten commissarissen (griffie en Belgisch Staatsblad).

De kosten verbonden aan deze ondersteuning worden gedragen door de VGC-sportdienst.
Daarnaast is uw vereniging ook voor één jaar lid van deze organisatie. U kunt er gedurende dat jaar terecht voor advies en verdere ondersteuning.

Wilt u graag een beroep doen op deze ondersteuning, neem dan contact op met de VGC-sportdienst.

Dynamo

Het Dynamo Project van VSF biedt maatbegeleiding aan voor clubs die willen overschakelen naar het VZW statuut of die hun statuten wensen te laten nakijken. Daarnaast kunt u ook bij hen terecht als u vragen hebt omtrent de jaarlijkse verplichtingen van een VZW. De tarieven voor de maatbegeleiding verschillen naargelang de sportclub al dan niet is aangesloten bij een erkende federatie.

Voor meer info kunt u terecht op de website van het Dynamo Project.

Project clubondersteuning

Clubondersteuning richt zich specifiek tot clubs met jeugdwerking, om concrete problemen binnen de clubwerking op te lossen en dit in nauwe samenwerking met het clubbestuur. Samen met het bestuur werkt de sportdienst een concreet actieplan uit. Ook de uitvoering van dit plan gebeurt samen, met aandacht voor evaluatie en eventuele bijsturing.

Wilt uw club graag op dit aanbod voor extra ondersteuning ingaan? Neem dan contact op met de VGC-sportdienst. 

Diversiteit in de sportclub

Steeds meer mensen met een migratieachtergrond vinden hun weg naar sportclubs.

In een snel veranderende en steeds meer diverse maatschappij helpt de VGC-sportdienst u graag verder met alle vragen rond thema’s als diversiteit, ouderbetrokkenheid, interculturalisering e.a.
Neem contact op met ons en wij helpen u graag verder.

U kan met alle bovenstaande vragen ook terecht bij Foyer. Voor elke vraag probeert Foyer een aanpak op maat te bieden.

Demos is een kenniscentrum dat inzet op de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Samen met hen kan u trajecten op maat uitwerken.

Andere websites met tips over diversiteit:

Verzekeringen

Iedere sportclub heeft nood aan verzekeringen.

Bent u aangesloten bij een erkende sportfederatie dan wordt de sportieve verzekering via hen geregeld. Een sportclub die niet is aangesloten bij een (erkende) sportfederatie dient zelf minstens een verzekering af te sluiten die ‘lichamelijke ongevallen’ en ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekken. Dit kan aangevuld worden met andere verzekeringen.

Welke verzekeringen bestaan er voor sportclubs?

soort verzekering Verplicht? Voorzien door erkende federatie? Opmerkingen
Burgerlijke aansprakelijkheid ja ja Opgelet: schade aan toevertrouwde/gebruikte goederen/installaties zit niet standaard in alle polissen. Vraag dit na bij je verzekeraar. Deze uitbreiding is niet verplicht.
Lichamelijke ongevallen ja ja  
Bestuurdersaansprakelijkheid nee niet  automatisch  
Vrijwilligersverzekering ja, minstens verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet  automatisch  
Arbeidsongevallenverzekering ja, indien de sportclub werknemers heeft niet  automatisch  
Rechtsbijstandverzekering nee niet  automatisch  
Occasionele activiteit nee niet  automatisch  
Verzekering alle risico's nee niet automatisch Deze verzekering biedt bescherming tegen de beschadiging van voorwerpen die de sportclub ter beschikking heeft. Vraag dit na bij je verzekeraar.
Brandverzekering nee nee Uitbater sportaccommodatie? Zorg ervoor dat je accommodatie en de inboedel verzekerd is. Huurder? Vraag na of je sportaccommodatie de clausule 'afstand van verhaal' in hun verzekering opgenomen heeft. Zoniet sluit je best zelf een verzekering voor het gebouw en de inboedel af.
Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing ja, indien de sportclub uitbater is van de sportaccommodatie nee  

  Op vlak van verzekeringen biedt de Vlaamse Sportfederatie volgende zaken aan:

  • Website over sportverzekeringen. Deze bevat alle info over het nut van verzekeringen, de aansprakelijkheid en de wettelijk verplichte en nuttige verzekeringen voor sportclubs. Een must voor elke sportclub.
  • Bijscholingen 'Wegwijs in verzekeringen en de sportclub'. Deze worden gegeven in heel Vlaanderen.
  • Persoonlijk advies indien uw vragen nog niet beantwoord zijn met bovenstaande items. 

  Voor de brochure, bijscholingen en advies betaalt u een kleine bijdrage.

  Wilt uw sportclub verdergaande bescherming bieden dan kan u daarvoor zelf nog specifieke verzekeringen afsluiten:

  • Gratis vrijwilligersverzekering: De VGC biedt een gratis verzekering aan voor vrijwilligerswerk in Brussel. 
  • Sportverzekering via Sport Vlaanderen: Startende sportclubs kunnen tijdens hun opstartfase (eerste drie maanden) een gratis sportverzekering aanvragen. Ook socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die een sportevenement willen organiseren, kunnen bij Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering aanvragen. 
  • Verzekering via een verzekeringsagent.

   Online ledenbeheer

   Het gebruik van een online systeem voor ledenbeheer verlicht de administratie van een club en helpt het overzicht te bewaren. Voordelen van een dergelijk systeem zijn het automatiseren van processen, structureren van systemen en analyseren van gegevens. Een handig middel om de werking van een sportclub verder te verbeteren op vlak van o.a. vrijwilligerswerking, aanwezigheden, communicatie, webshop, vergoedingen, reservaties …

   Omdat de VGC-sportdienst het gebruik van een online ledenbeheersysteem wil aanmoedigen, bieden we ondersteuningspakketten (Mini, Maxi of Pro) aan voor clubs die willen starten of hun huidig systeem willen uitbreiden.

   Op welk ondersteuningspakket een sportclub kan rekenen, hangt af van de grootte van de club en van met welk systeem er reeds gewerkt wordt (al dan niet vanuit de sportfederatie).

   Er zijn 3 opties:

   MINI

   • Welke ondersteuning?
    • Hulp bij de keuze van gratis systeem (zoals Google Drive of ledenbeheer.be)
    • Een vorming over het gekozen systeem
    • Hulp bij de opzet en invoering van het systeem (er komt minstens 2 x iemand langs)
   • Welke clubs?
    • Door de VGC-erkende clubs
    • Clubs die nu nog geen systeem voor ledenbeheer gebruiken
    • Het engagement aangaan om minstens 3 jaar het systeem voor ledenbeheer te gebruiken
    • Een contactpersoon aanduiden die met de projectverantwoordelijke van de VGC-sportdienst zal werken aan de implementatie of uitbreiding van het systeem.
   • Wat en wanneer?
    • Professionele ondersteuning 
    • Het ganse jaar mogelijk

   MAXI

   • Welke ondersteuning?
    • Hulp bij de keuze van een betalend systeem (zoals Twizzit of Assist)
    • Een vorming over het gekozen systeem
    • Hulp bij de opzet en invoering van het systeem (er komt minstens 2 x iemand langs)
   • Welke clubs?
    • Door de VGC-erkende clubs
    • Clubs met minimum 50 leden die nu nog geen systeem voor ledenbeheer gebruiken
    • Het engagement aangaan om minstens 3 jaar het systeem voor ledenbeheer te gebruiken
    • Een contactpersoon aanduiden die met de projectverantwoordelijke van de VGC-sportdienst zal werken aan de implementatie of uitbreiding van het systeem.
   • Wat en wanneer?
    • Professionele ondersteuning 
    • Het ganse jaar mogelijk

   PRO

   • Welke ondersteuning?
    • Uitbreiding van het systeem dat de club nu al gebruikt
    • Een vorming over het gekozen systeem
    • Hulp bij de uitbreiding van de functionaliteiten (er komt minstens 2 x iemand langs)
   • Welke clubs?
    • Door de VGC-erkende clubs
    • Clubs met minimum 50 leden die nu al een systeem voor ledenbeheer gebruiken
    • Het engagement aangaan om minstens 3 jaar het systeem voor ledenbeheer te gebruiken
    • Een contactpersoon aanduiden die met de projectverantwoordelijke van de VGC-sportdienst zal werken aan de implementatie of uitbreiding van het systeem.
   • Wat en wanneer?
    • Professionele ondersteuning 
    • Het ganse jaar mogelijk

   Wens je op dit aanbod in te gaan of heb je vragen?
   Laat het ons weten via dit formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.