Bestuurlijke ondersteuning

Informatie en vorming

Informatie

Heb je vragen rond vzw-wetgeving, financieel beheer, communicatie, vergoedingen …? Neem dan een kijkje op de website van de Vlaamse Sportfederatie. Zij bieden specifieke informatie en maatbegeleiding aan voor bestuurders. 

De tarieven voor de maatbegeleiding verschillen naargelang de vereniging al dan niet is aangesloten bij een erkende sportfederatie.  

Ook de VGC-sportdienst biedt informatie en begeleiding aan omtrent bepaalde bestuurlijke thema’s. Bekijk hiervoor de bijlagen in de rechterkolom van deze webpagina.  

Vorming

Opleiding en bijscholing zijn belangrijke schakels in een kwaliteitsvol sportaanbod. Niet alleen de sportbegeleiders scholen zich best regelmatig bij om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Ook de (vrijwillige) bestuurders van verenigingen zijn gebaat bij een praktijkgerichte, bestuurlijke opleiding. 

Opleidingen en bijscholingen die interessant zijn voor Brusselse bestuurders vind je op www.sportinbrussel.be

Daarnaast bieden volgende organisaties ook interessante opleidingen en bijscholingen aan voor bestuurders. Abonneer je op hun nieuwsbrief om niets te missen: 

  • De Vlaamse Sportfederatie organiseert vormingen voor sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak. 
  • Het Agentschap Integratie & Inburgering biedt vormingen aan over diversiteit, communiceren met anderstaligen en juridische kwesties. 
  • Het Huis van het Nederlands biedt ondersteuning op vlak van het gebruik van het Nederlands. 
  • Demos volgt maatschappelijke ontwikkelingen die de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector vormgeven en werkt aan gelijkheid en participatie. 
  • Het Steunpunt Vrijwilligerswerk informeert, vormt en adviseert organisaties over alle aspecten van werken met vrijwilligers. 
  • Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) houdt zich bezig met de beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Hun expertise wordt omgezet in bruikbare instrumenten en gedeeld ter ondersteuning van de sportsector. 

Komt je opleiding of bijscholing de Brusselse sporter ten goede? Dan betaalt de VGC (een deel van) je inschrijvingsgeld terug. Alle voorwaarden en verdere info vind je bij subsidies voor Sportgerichte kadervorming

De oprichting en het beheer van een vzw

Om opstartende verenigingen te ondersteunen bij de oprichting van een vzw-structuur, heeft de VGC-sportdienst een overeenkomst met het Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor vzw’s. Deze organisatie biedt volgende ondersteuning: 

  • opmaken van de statuten en het uittreksel voor het Belgisch Staatsblad; 
  • opmaken ledenregister; 
  • opmaken akten bestuurders, gevolmachtigden en/of commissarissen (voor de griffie en het Belgisch Staatsblad); 
  • toelichting vzw-wetgeving. 

De VGC-sportdienst draagt de kosten verbonden aan deze ondersteuning. Daarnaast is jouw vereniging ook voor één jaar lid van deze organisatie. Je krijgt er gedurende dat jaar gratis advies en verdere ondersteuning.  

Clubgrade

Een vereniging besturen is plezant, maar zeker niet evident. Zit jouw vereniging met een welbepaalde vraag of probleem waarvan de oplossing niet meteen binnen handbereik ligt? Dan kan het Clubgrade-project van de Vlaamse Sportfederatie hulp bieden. 

Of het nu gaat over het voeren van de juiste communicatiestrategie, een moderne vrijwilligersstructuur op poten zetten, samenwerking verhogen … Clubgrade legt met jou de vinger op de wonde.   

Via een traject waarin iedere stakeholder van jouw vereniging betrokken wordt, kom je niet alleen tot een oplossing maar verhoog je ook de betrokkenheid en motivatie binnen jouw vereniging.   

De VGC-sportdienst betaalt een deel van de kostprijs terug.   

Een betaalbaar sportaanbod

Iedere Brusselaar verdient evenwaardige kansen om te sporten. De toepassing van een gedifferentieerd prijzenbeleid (voor kansengroepen) is een eerste stap in de goede richting. Hierbij is de Paspartoe het Brusselse instrument om je organisatie toegankelijk te maken voor mensen in armoede. 

Brusselaars kunnen bovendien genieten van verschillende vormen van terugbetaling van sportactiviteiten. Informeer je deelnemers door Sporten zonder drempels te vermelden op jouw inschrijvingspagina of door de Kortingsgids toe te lichten en mee te geven bij fysieke inschrijfmomenten.  

Wil je weten hoe je de financiële drempel naar sport kan helpen verlagen? Bekijk dan deze korte video voor een overzicht van acties die jouw vereniging kan ondernemen:Naast het inschrijvingsgeld kan ook de prijs van een geschikte sportoutfit soms oplopen. Sportswitch, een tweedehands- en weggeefwinkel met sportkleren biedt dé oplossing. Vraag flyers aan via info@sportswitch.be en informeer je deelnemers over dit project. Sportswitch is ook steeds op zoek naar nieuwe locaties om tijdelijk een inzamelbox te plaatsen. Heb je interesse om tijdens jouw activiteit sportkledij in te zamelen die nog een rondje mee kan? Neem dan contact op met Sportswitch.  

De 8 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen vormen samen het Brussels Platform Armoede. Ze bieden activiteiten (wijkwandelingen, vormingen …) aan op maat van jouw organisatie en ondersteunen je op die manier om jouw sportaanbod toegankelijk te maken voor Brusselaars in armoede. 

Een ethisch verantwoord sportaanbod

Brusselaars moeten op een ethische en veilige manier kunnen sporten, met respect voor ieders fysieke en psychische integriteit. Daarnaast is het van belang dat je als organisator van een sportaanbod jouw verantwoordelijkheid neemt om maatschappelijke thema’s aan te pakken. 

Ethisch beleid 

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) geeft ondersteuning aan sportorganisaties bij het opstellen en implementeren van een beleid omtrent ethisch sporten. Je kunt ondersteuning op maat aanvragen via an@ethischsporten.be  

Sportfederaties bieden ondersteuning aan bij de opmaak van een integriteitsbeleid en de begeleiding van een aanspreekpunt integriteit binnen de club.  

Grenswijs helpt jouw organisatie met de opmaak van een beleidsplan in verschillende stappen. Heb je al een beleid binnen je organisatie? Met deze tool scan je je beleid en kom je te weten waar je beleidsmatig kan op inzetten. 

Grensoverschrijdend gedrag 

Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Stel binnen jouw organisatie iemand aan als club-API, laat hem of haar de opleiding ‘sport met grenzen’ en ‘aan de slag als club-API binnen jouw sportclub’ volgen. 

Het decreet uittreksel strafregister ging vanaf 1 februari 2023 van kracht. Hierdoor moet iedereen die met kinderen of jongeren wilt werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee die een overeenkomst afsluit. Dit geldt voor alle erkende sportclubs- en organisaties die aangesloten zijn bij de VGC.  

De volledige uitleg over hoe dit te werk gaat, vind je in het draaiboek voor de sportsector. De Vlaamse Sportfederatie ontwikkelde een overzicht en andere informatieve tools.  Twijfel je toch nog hoe je eraan moet beginnen? Neem dan gerust contact op met de VGC-sportdienst via sportdienst@vgc.be.   

Diversiteit en inclusie

Sportactiviteiten kampen soms met racisme en discriminatie op basis van etniciteit, geloof of culturele achtergrond. Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) bundelt advies, tools en goede praktijken om binnen deze thema’s als organisatie aan de slag te gaan. De VGC biedt zelf omstaanderstrainingen aan om je te helpen om gepast te reageren op discriminerend of racistisch gedrag. 

Pesten 

Als (sport)vereniging kun je best een sterk plan uitwerken om pesten te voorkomen en aan te pakken. Wil je meer weten over het thema ‘pesten’ neem dan zeker een kijkje op allesoverpesten.be. Ontdek via de wegwijzers wat je kunt doen als begeleider, ouder en sporter in geval van pestgedrag op de sportclub.  

Elk jaar neemt de VGC deel aan de week tegen pesten, jij als organisatie kan ook deelnemen aan deze campagne. Laat ons zeker iets als jouw organisatie interesse heeft om hier rond te werken via weektegenpesten@vgc.be.

G-sport

Wil je een G-sportclub of –werking opstarten of je organisatie inclusief maken? Heb je vragen rond een specifieke doelgroep of wil je sensibiliseringsacties op touw zetten? Heb je hulp nodig bij het invullen van een subsidieformulier of bij de opmaak van het dossier voor een projectoproep? Neem dan contact op met de VGC-sportdienst via sportdienst@vgc.be.  

Niet alleen bij de VGC, maar ook bij Sport Vlaanderen kun je subsidies of hulp krijgen. Sport Vlaanderen heeft onder andere een tool ‘g-sport voor lokale besturen’. Deze tool is niet alleen relevant voor lokale besturen maar voor iedereen die meer wil weten over G-sport. Naast info over de verschillende doelgroepen en het G-sportlandschap, vind je ook tips om aan de slag te gaan. Ook bij de BLINK-werking van Groep Intro, bij G-sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen kun je terecht voor info rond het thema G-sport of voor een sensibiliseringsactie op maat. 

Ben je specifiek op zoek naar vervoersmogelijkheden? Raadpleeg www.meermobiel.be