Erkenning voor sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen zich, onder bepaalde voorwaarden, laten erkennen en genieten van een aantal voordelen. Een startende club kan eenmalig een startsubsidie aanvragen. De erkenning dient jaarlijks te worden hernieuwd.

Meer info?

Aanvragen

  • samen met de erkenningsaanvraag
  • ten laatste 6 maanden na de opstart van de vereniging
  • via het VGC-subsidieloket

Toekenning

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het aanvraagdossier.
De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de sportvereniging.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.

Indienperiode

08-05-2020
-
30-05-2035