Steeds meer kinderen, jongeren, volwassen en senioren doen aan sport. Iedereen waardeert een sportomgeving die aangenaam en kwaliteitsvol is. Ook sporters en ouders hechten terecht veel belang aan goed opgeleide en kwaliteitsvolle trainers, begeleiders en clubbestuurders. Opleiding en bijscholing zijn hierin belangrijke schakels.

Vormingsaanbod VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst organiseert regelmatig opleidings- en kadervormingsactiviteiten voor Brusselse trainers, leerkrachten en clubbestuurders.
Deze zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Komt uw opleiding de Brusselse sporters ten goede, dan kunt u een beroep doen op een subsidie.
Een overzicht van het aanbod vindt u op www.sportinbrussel.be.

Vormingsaanbod derden

Aanbod Vlaamse Trainersschool in Brussel en Vlaams-Brabant

Op de website van de Vlaamse Trainersschool vindt u meer informatie over haar opleidingen.

Cursussen G-sport

De Vlaamse Trainersschool voorziet cursussen met de focus op begeleiding van sporters met een beperking. Deze cursussen richten zich tot gediplomeerde initiators, trainers of instructeurs in een specifieke sporttak. Op deze manier probeert de VGC het valide sportaanbod open te stellen voor personen met een beperking, zodat zij net als alle anderen evenveel kansen hebben op een sportieve vrijetijdsinvulling. Daarnaast zijn er ook initiatorcursussen voor specifieke G-sporten.
Meer informatie over cursussen voor het begeleiden van sporters met een beperking.

Cursussen seniorensport

De Vlaamse Trainersschool organiseert in samenwerking met de seniorensportfederaties een aantal erkende cursussen voor begeleiders van sportactiviteiten voor senioren. Het volgen van deze cursussen geeft u als begeleider de nodige omkadering om op een kwaliteitsvolle manier de begeleiding van sportactiviteiten bij senioren uit te voeren. Daarenboven heeft uw trefpunt/club kans op meer subsidie bij de lokale overheid omdat ze werken met een gediplomeerde lesgever.
Meer info over cursussen voor het begeleiden van sportende senioren.