Opleiding en bijscholing zijn belangrijke schakels in een kwaliteitsvol sportaanbod. Niet alleen de sportbegeleiders moeten zich regelmatig bijscholen om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Ook het (vrijwillige) bestuurskader van een sportclub heeft gezien de steeds complexere regelgeving steeds meer nood aan praktijkgerichte, bestuurlijke ondersteuning.

Er zijn verschillende organisaties die interessante vormingen, opleidingen en bijscholingen voor sportclubbestuurders aanbieden. We geven je een overzicht van de belangrijkste.
Abonneer je op hun nieuwsbrief om niets te missen.

  • Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie organiseert vormingen voor sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.
  • Het Agentschap Integratie & Inburgering biedt vormingen aan over diversiteit, communiceren met anderstaligen en juridische kwesties.

  • Het Huis van het Nederlands biedt ondersteuning op vlak van het gebruik van het Nederlands.

  • Demos volgt maatschappelijke ontwikkelingen die de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector vormgeven en werkt aan gelijkheid en participatie.
  • Het Steunpunt Vrijwilligerswerk  informeert, vormt en adviseert organisaties over alle aspecten van werken met vrijwilligers.
  • Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) houdt zich bezig met de beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Hun expertise wordt omgezet in bruikbare instrumenten en gedeeld ter ondersteuning van de sportsector.

Bijscholingen die interessant zijn voor Brusselse sportlesgever en sportbestuurders vind je op www.sportinbrussel.be.

Subsidie voor kadervorming

Komt je opleiding of bijscholing de Brusselse sporter ten goede? Dan betaalt de VGC (een deel van) je inschrijvingsgeld terug. Alle voorwaarden en verdere info vind je bij subsidies voor Sportgerichte kadervorming.

Vorming voor sportbegeleiders

Op zoek naar meer informatie over vorming of bijscholing voor sportbegeleiders en sportlesgevers? Op www.sportinbrussel.be is de belangrijkste info verzameld.

Suggesties

Wordt de bijscholing die je zoekt (nog) niet georganiseerd of enkel ver buiten Brussel? Heb je ideeën voor een interessante vorming? Aarzel niet om het ons te laten weten via sportdienst@vgc.be.