Meerjarenplan sportverenigingen 2022-2026

Professionele ondersteuning voor je sportvereniging

Bij het runnen van een sportvereniging komt heel wat kijken. Gemotiveerde vrijwilligers zorgen ervoor dat een sportvereniging goed draait. Maar soms is er nood aan meer. Daarom wil de VGC Brusselse sportverenigingen verder ondersteunen in de professionalisering van hun werking.

De komende jaren zet de VGC extra in op sportverenigingen met een uitgebreide jeugdsportwerking die aan de slag gaan met de sociaal-maatschappelijke uitdagingen in Brussel. De VGC zal deze sportverenigingen structureel ondersteunen door het afsluiten van convenanten (2022-2026).

Is dit iets voor jullie sportclub?

Lees het reglement en dien jullie aanvraag uiterlijk op 15 januari 2022 in via het subsidieloket.

Onder de aanvraag wordt verstaan:

Een meerjarenplan (+/- 10 pagina’s) met:

  • De missie, visie en beschrijving van de sportvereniging
  • De doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties van de sportvereniging voor de periode 2022-2026
  • Een meerjarenbegroting o.b.v. de doelstellingen
  • Eventueel aangevuld met een alternatieve voorstelling van je sportvereniging via beeld of geluid (max. 5 minuten) met een focus op waar jouw sportvereniging voor staat, wat ze doet, waarom, met wie en voor wie.
Twijfel je of jouw sportvereniging hiervoor in aanmerking komt? Of heb je andere vragen hierrond? Neem gerust contact op met floris.coffernils@vgc.be (0477 71 06 51).