Ondersteuning bij sportbeleid- en management

Clubhelpdesk

Ondervindt uw sportclub problemen bij de subsidieaanvraag, het vinden van een sportaccommodatie? Zoekt u informatie over een bepaald thema, …?

De ‘VGC-clubhelpdesk’ helpt u graag verder. Voor ondersteuning op maat kan elke Brusselse sportclub terecht bij de VGC-sportdienst.

Omschakeling naar vzw

Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor vzw’s

Om verenigingen te ondersteunen bij de omschakeling van feitelijke vereniging naar vzw-structuur, heeft de VGC-sportdienst een overeenkomst met het Vlaams Studie en Documentatiecentrum voor vzw’s. Deze organisatie biedt volgende ondersteuning:

 • opmaken van de statuten;
 • opmaken uittreksel statuten voor Belgisch Staatsblad;
 • opmaken ledenregister (max 15 leden);
 • opmaken akten bestuurders (griffie en Belgisch Staatsblad);
 • opmaken akten gevolmachtigden (griffie en Belgisch Staatsblad);
 • opmaken akten dagelijkse bestuurders (griffie en Belgisch Staatsblad);
 • opmaken akten commissarissen (griffie en Belgisch Staatsblad).

De kosten verbonden aan deze ondersteuning worden gedragen door de VGC-sportdienst.
Daarnaast is uw vereniging ook voor één jaar lid van deze organisatie. U kunt er gedurende dat jaar terecht voor advies en verdere ondersteuning.

Wilt u graag een beroep doen op deze ondersteuning, neem dan contact op met de VGC-sportdienst.

Dynamo

Het Dynamo Project van VSF biedt maatbegeleiding aan voor clubs die willen overschakelen naar het VZW statuut of die hun statuten wensen te laten nakijken. Daarnaast kunt u ook bij hen terecht als u vragen hebt omtrent de jaarlijkse verplichtingen van een VZW. De tarieven voor de maatbegeleiding verschillen naargelang de sportclub al dan niet is aangesloten bij een erkende federatie.

Voor meer info kunt u terecht op de website van het Dynamo Project.

Project clubondersteuning

Clubondersteuning richt zich specifiek tot clubs met jeugdwerking, om concrete problemen binnen de clubwerking op te lossen en dit in nauwe samenwerking met het clubbestuur. Samen met het bestuur werkt de sportdienst een concreet actieplan uit. Ook de uitvoering van dit plan gebeurt samen, met aandacht voor evaluatie en eventuele bijsturing.

Wilt uw club graag op dit aanbod voor extra ondersteuning ingaan? Neem dan contact op met de VGC-sportdienst. 

Diversiteit in de sportclub

Steeds meer mensen met een migratieachtergrond vinden hun weg naar sportclubs.

In een snel veranderende en steeds meer diverse maatschappij helpt de VGC-sportdienst u graag verder met alle vragen rond thema’s als diversiteit, ouderbetrokkenheid, interculturalisering e.a.
Neem contact op met ons en wij helpen u graag verder.

U kan met alle bovenstaande vragen ook terecht bij Foyer. Voor elke vraag probeert Foyer een aanpak op maat te bieden.

Demos is een kenniscentrum dat inzet op de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Samen met hen kan u trajecten op maat uitwerken.

Andere websites met tips over diversiteit:

Verzekeringen

Iedere sportclub heeft nood aan verzekeringen.

Bent u aangesloten bij een erkende sportfederatie dan wordt de sportieve verzekering via hen geregeld. Een sportclub die niet is aangesloten bij een (erkende) sportfederatie dient zelf minstens een verzekering af te sluiten die ‘lichamelijke ongevallen’ en ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekken. Dit kan aangevuld worden met andere verzekeringen.

Welke verzekeringen bestaan er voor sportclubs?

soort verzekering Verplicht? Voorzien door erkende federatie? Opmerkingen
Burgerlijke aansprakelijkheid ja ja Opgelet: schade aan toevertrouwde/gebruikte goederen/installaties zit niet standaard in alle polissen. Vraag dit na bij je verzekeraar. Deze uitbreiding is niet verplicht.
Lichamelijke ongevallen ja ja  
Bestuurdersaansprakelijkheid   Niet automatisch  

  Op vlak van verzekeringen biedt de Vlaamse Sportfederatie volgende zaken aan:

  • Brochure 'Je sportclub goed verzekerd'. Deze bevat alle info over het nut van verzekeringen, de aansprakelijkheid en de wettelijk verplichte en nuttige verzekeringen voor sportclubs. Een must voor elke sportclub.
  • Bijscholingen 'Wegwijs in verzekeringen en de sportclub'. Deze worden gegeven in heel Vlaanderen.
  • Persoonlijk advies indien uw vragen nog niet beantwoord zijn met bovenstaande items. 

  Voor de brochure, bijscholingen en advies betaalt u een kleine bijdrage.

  Wilt uw sportclub verdergaande bescherming bieden dan kan u daarvoor zelf nog specifieke verzekeringen afsluiten:

  • Gratis vrijwilligersverzekering: De VGC biedt een gratis verzekering aan voor vrijwilligerswerk in Brussel. 
  • Sportverzekering via Sport Vlaanderen: Startende sportclubs kunnen tijdens hun opstartfase (eerste drie maanden) een gratis sportverzekering aanvragen. Ook socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die een sportevenement willen organiseren, kunnen bij Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering aanvragen. 
  • Verzekering via een verzekeringsagent.

   Tools voor ledenbeheer

   Het gebruik van een tool voor ledenbeheer verlicht de administratie die gepaard gaat met het runnen van een club en helpt het overzicht te bewaren. Een tool voor ledenbeheer is een online toepassing die de ledenregistratie en het beheer daarvan automatiseert. Het kan veelal hulp bieden met o.a. vrijwilligerswerking, aanwezigheden, communicatie, webshop, vergoedingen, reservaties, …

   Nood aan voorbeelden van tools? Neem gerust een kijkje op het overzicht van Dynamo project.

   Nood aan administratieve ondersteuning of informatie i.v.m. het gebruik van tools voor ledenbeheer binnen jullie club?
   Dan kunnen wij hulp bieden bij o.a.:

   • Het navigeren door beschikbare tools en het selecteren van een tool die werkt voor jouw club
   • Informatie aanreiken rond specifieke tools en/of je in contact brengen met clubs die de tool reeds gebruiken
   • De organisatie van of toeleiding naar infosessies
   • De implementatie van een tool binnen jullie clubwerking
   • Het zoeken naar oplossingen in geval van problemen bij het gebruik van een tool

   Geef ons een seintje en we bekijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn.