Ondersteuning voor sportbegeleiding: sportlesgevers

De VGC-sportdienst voorziet ondersteuning voor het zoeken en aanstellen van sportlesgevers.

Voor wie

  • een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
  • een rechtspersoon zonder winstgevend doel
  • een openbaar bestuur of instelling

Verschillende soorten ondersteuning

  • Zoektocht naar sportbegeleiding
    • De VGC-sportdienst werkt samen met Sportwerk Vlaanderen voor het zoeken naar sportbegeleiding voor Brusselse organisaties die een duurzaam sportaanbod, een sportief vakantieaanbod of éénmalige sportactiviteiten organiseren. De begeleiders worden door Sportwerk Vlaanderen aangesteld zodat er geen administratieve lasten zijn voor de aanvragende organisatie. Meer informatie en het aanvraagformulier.
    • Organisaties kunnen een samenwerking met de VGC-sportdienst aangaan voor het organiseren van een sportief vakantieaanbod of éénmalige sportactiviteit. Bij een samenwerking gaat de VGC-sportdienst zelf op zoek naar begeleiding en stelt deze ook aan zodat er geen administratieve lasten zijn voor de aanvragende organisatie. Contacteer de VGC-sportdienst met jouw vraag.
  • Organisaties kunnen ook financiële ondersteuning krijgen voor het opzetten van een duurzaam sportaanbod of een sportief vakantieaanbod. De voorwaarden en informatie voor alle subsidievormen van de VGC-sportdienst vind je in de subsidiezoeker.
  • Helpdesk: je kan de VGC-sportdienst contacteren voor al jouw vragen met betrekking tot het wettelijk kader voor het tewerkstellen van begeleiding in de sportsector.