Organisatorische ondersteuning

Op deze pagina vind je een aantal tips en tricks voor de organisatie van je sportinitiatieven. Heb je nog verdere vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met de sportdienst. 

Stappenplan en draaiboek

Hulp nodig bij de opmaak van een jaarprogramma voor een lessenreeks, een planning voor een sportkamp of bij de organisatie van een sportief evenement? Hieronder vind je alvast enkele richtlijnen die je kunnen helpen bij de organisatie van je sportieve activiteiten. Het organiseren van een evenement vraagt immers heel wat voorbereiding. Een projectteam samenstellen, een communicatieplan opstellen, de nodige vergunningen aanvragen ...

De nodige tips en tricks om van je evenement een succes te maken vind je in de bijlage "organiseren van een sportief evenement". 

Wettelijke verplichtingen en toelatingen

Eén van de taken bij het organiseren van een activiteit is het aanvragen van de nodige vergunningen en toelatingen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wettelijke verplichtingen waaraan je moet voldoen. 

  • Een goed uitgewerkt en gestructureerd veiligheidsplan helpt je om een veilige sportactiviteit te organiseren en aan de reglementering te voldoen. Veiligheid van actieve ontspanningsevenementen | FOD Economie (fgov.be) 
  • Speel je muziek af tijdens een evenement, dan moet je daarvoor een vergoeding  betalen.  Je regelt dit via Unisono.  
  • Verzamel je gegevens van deelnemers, hou dan rekening met de regelgeving rond GDPR
  • Een activiteit in de publieke ruimte 
    • Wil je een activiteit organiseren in een publieke ruimte, vraag dit tijdig aan. 
    • Omleidingen openbaar vervoer: Hou er rekening mee dat ook het openbaar vervoer moet omgeleid worden als je de openbare weg gebruikt.

Toegankelijke evenementen

Wil jij uitpakken met een evenement waar iedereen van kan genieten? Waar iedereen welkom is, jong en oud, met of zonder beperking?  Weet je niet goed waar of hoe te beginnen? De brochure ‘Label Toegankelijk Evenement’ van Inter helpt jou hierbij.

Sportinitiaties op school

Wil je schoolgaande kinderen laten kennismaken met jouw (sport)vereniging? Dat kan via onze toeleidingtrajecten.  

Je werking organiseert 4 initiaties (per school) voor schoolgaande kinderen met 1 apotheose op het einde van de reeks. Dit vindt plaats tijdens de middagpauze of aansluitend op de schooluren en is gratis voor de deelnemers.  

De VGC-sportdienst bepaalt de doelgroep, de scholen en de lesgevers in samenspraak met je vereniging. Bij voorkeur zijn dit lesgevers van je vereniging zelf. Als die er niet zijn, helpt de VGC-sportdienst zoeken naar alternatieven. Daarnaast contacteert de VGC-sportdienst de scholen voor de organisatie en optioneel de sportfederatie en/of MOEV in functie van mogelijke samenwerking (lesgevers, materiaal, apotheose …).  

Je werking zorgt zelf voor een lesgever (indien mogelijk), promotiemateriaal en de organisatie van de apotheose. De lesgevers worden vergoed op basis van een kostennota. 

Wens je meer informatie? Contacteer dan de VGC-sportdienst via sportdienst@vgc.be.