Om initiatiefname in het sportlandschap mogelijk te kunnen maken, kunnen projectsubsidies worden toegekend.

Enerzijds zal de VGC projectoproepen rond specifieke thema's uitschrijven.
Anderzijds kunnen projectdossiers doorlopend worden ingediend.

Reglementering

Wie komt in aanmerking als aanvrager?

 • Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel
 • Een rechtspersoon zonder winstgevend doel
 • Een openbaar bestuur of instelling
 • Een natuurlijke persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel

Welk sportproject komt in aanmerking?

 • Enkel sportinitiatieven* die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden komen in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het sportproject:
  • voldoet aan de definitie van sportproject*
  • staat open voor iedereen en wordt ruim gecommuniceerd*
 • De organiserende instantie:
  • beoogt een democratische prijs
  • neemt maatregelen in functie van toegankelijke deelname door kansengroepen
  • beoogt lokale samenwerkingsverbanden met Nederlandstalige partners
  • is in orde met organisatorische verantwoordelijkheid (verzekering, Sabam, billijke vergoeding, wettelijke/legale betaling medewerkers).

* De uitleg van de gebruikte definities in deze subsidievorm vindt u onderaan deze pagina.

Welke subsidie?

Via projectoproep

 
bedrag Afhankelijk van het totaal te besteden budget binnen de projectoproep.
specifieke voorwaarden Voldoen aan de criteria die specifiek voor de projectoproep wordt opgesteld.

Op basis van een projectdossier

   
bedrag Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de inhoud van het dossier en de specificiteit van het project.
specifieke voorwaarden Geen.

 

Aanvragen

Aanvraag

 • projectoproep: volgens de voorwaarden van de projectoproep
 • projectsubsidies: aan de hand van het aanvraagformulier

Verslag

 • projectoproep: volgens de voorwaarden van de projectoproep
 • projectsubsidies: aan de hand van het verslagformulier (inclusief bewijsstukken)

Toekenning

 • projectoproep: volgens de voorwaarden van de projectoproep
 • projectsubsidies: de toekenning van de subsidie, op basis van het verslagformulier, gebeurt op geregelde tijdstippen doorheen het werkjaar.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC.
Download hier het Sport-N-Brussellogo.

Definities

sportproject

Een sportinitiatief dat afgebakend is in de tijd en de reguliere jaarwerking overstijgt.

sportinitiatieven

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen.
Het zijn initiatieven die ofwel:

 • bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod vergroten;
 • de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
 • Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.

open aanbod

Het aanbod wordt ruim openbaar bekend gemaakt en in principe kan iedereen deelnemen.

de administratie

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.