Heeft je sportclub of organisatie nood aan een duwtje in de rug op vlak van communicatie?

Voor wie?

 • Brusselse sportverenigingen
 • Organisaties actief in Brussel met een open sportaanbod
 • Brusselse gemeenschapscentra
 • Brusselse gemeenten
 • Sportfederaties

Websites

Op sportinbrussel.be worden alle Nederlandstalige sportactiviteiten in Brussel opgelijst. Het gaat over lessen, kampen, clubwerking en evenementen. Voor G-sport (sporters met een beperking) zijn er ook activiteiten opgenomen die doorgaan in de Rand van Brussel. Via een handige zoekmachine kan je filteren volgens jouw criteria.

Wens je je sportwerking (lessenreeks, sportkamp, evenement) kenbaar te maken via onze website? Voer dan jouw gegevens in in de centrale databank sport.brussels. De info die daar ingegeven wordt, verschijnt niet alleen op de website sport.brussel, maar ook op de website sportinbrussel.be.

  Brochures en nieuwsbrief

  De VGC-sportdienst brengt jaarlijks heel wat publicaties uit waarin het Nederlandstalig sportaanbod van zowel sportclubs, gemeenschapscentra, sportorganisaties als Brusselse gemeenten wordt opgenomen.

  • De sportgids verschijnt midden augustus en bevat 
   • het sportaanbod (lessen, clubs) voor kinderen en volwassenen
   • inclusief en exclusief sportaanbod voor mensen met een beperking (G-sport)
   • nuttige adressen
   • sportinitiatieven in de kijker
   • ...

  Wens je je activiteiten te laten opnemen in de sportgids? In mei starten we met de opmaak. We baseren ons hiervoor op de informatie die je ingeeft in de centrale databank sport.brussels. Heb je geen toegang tot deze databank? Neem dan contact met ons op via sportdienst@vgc.be.

  • De Vakantiegids verschijnt drie maal per jaar (eind december, begin april en midden augustus). Deze gids bundelt alle Nederlandstalige vakantie-initiatieven voor kinderen jongeren tussen 2,5 en 18 jaar. Indien je tijdens de schoolvakantie een sportkamp organiseert dat ook toegankelijk is voor niet-leden, dan komt dit in aanmerking om opgenomen te worden in deze gids.

  Wens je je activiteiten te laten opnemen in de vakantiegids? Voer dan je activiteit in voor eind januari (editie zomervakantie), voor eind mei (editie herfst-kerstvakantie) en/of voor eind oktober (editie krokus- en paasvakantie). Heb je geen toegang tot de centrale databank sport.brussels. Neem dan contact met ons op via sportdienst@vgc.be.

  • Onze digitale nieuwsbrief 'BrusselSport, VGC-nieuwsbrief voor de sporter' wordt +- 6-wekelijks verstuurd. Je verenigingen of organisatie kan via deze weg nuttige informatie verspreiden of promotie maken voor activiteiten bij de Brusselse sporter. Stuur je info door naar sportdienst@vgc.be.
   • Inschrijven voor deze nieuwsbrief doe je op onze homepage (onderaan).

  Affiches en flyers

  Met gedrukte affiches en flyers kun je lokaal promotie maken voor je activiteiten. Verspreid ze bij de plaatselijke bakker, sporthal of school. Hoe maak je zo’n affiche of flyer? Canva is een gratis programma dat je kan gebruiken voor de opmaak van je drukwerk (of digitale kanalen).

  Wij maakten alvast enkele sjablonen in Canva met noodzakelijke elementen die je als organisatie moet aanvullen. Om de sjablonen te bewerken moet je eerst registreren/inloggen.

  Enkele richtlijnen:

  • De VGC biedt enkel de sjablonen aan en staat niet in voor het drukken van de flyers.
  • De vermelding van een Verantwoordelijk Uitgever (V.U.) is verplicht. Dat kan een bestuurslid of contactpersoon van de organisatie zijn.
  • ‘Less is more’; geef de informatie beknopt weer. Gaat het om veel info? Verwijs dan naar een website via een url of een QR-code.
  • ‘Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden’; gebruik een aantrekkelijke foto, logo’s, pictogrammen … Mensen en actiefoto’s werken het best, zorg wel dat je toestemming hebt (GDPR-wetgeving).

  Laat je je flyer graag nalezen of heb je nog hulp nodig? Laat het ons weten via sportdienst@vgc.be.

  Nieuwsbrief voor organisaties

  Via 'BrusselSport, de VGC-nieuwsbrief voor organisaties' blijft je op de hoogte van de nieuwe sportprojecten, beleidsnieuws, vormingen, subsidiemogelijkheden en nog veel meer. Schrijf je zeker in, indien je deze nog niet ontvangt!